TUR ønsker at skabe mere succes på vejen

1. oktober 2014

TUR igangsætter en række projekter med fokus på det gode lærlingeforløb inden for chauffør- og lagerområdet. Tiltagene finansieres af TSU og GUU.

SPV

’Succes på vejen’ (SPV) er overskriften på et større projekt, som TUR netop har sat i søen – projektet løber frem til april 2016 og indebærer i alt tre spændende tiltag, der skal være med til at støtte op om både skoler og virksomheders arbejde med at uddanne dygtige lærlinge inden for transportbranchen.

- Vi glæder os i den grad til at arbejde med det her projekt, som giver os mulighed for at gøre transportområdets lærlingeuddannelser endnu bedre. Vi ved, at rigtig mange skoler og virksomheder yder en kæmpe indsats i forhold til at give de unge lærlinge en rigtig god uddannelse. Men vi ved også, at de ofte støder på store udfordringer, som vi med det her projekt ønsker at støtte bedre op om, fortæller sekretariatschef i TUR Hans Kjeldgaard Christiansen.

Ambassadører skal præsentere den virkelige verden
Det første tiltag, der tages hul på, er udviklingen af et nyt website, der får titlen transportuddannelser.dk. Det nye site lanceres til foråret, og ambitionen er, at det her skal være muligt ’at træde ind i den virkelige verden’. Sitet skal nemlig skabe et realistisk og virkelighedsnært billede af, hvad det vil sige at gennemføre en uddannelse og arbejde inden for transportbranchen. Og for at skabe dette virkelighedsnære billede skal informationen på siden leveres af i alt seks unge lærlinge fra transportbranchen. De får titlen som ambassadører og skal hver især via sociale medier som Instagram og Facebook afdække og beskrive den verden, som de befinder sig i – og vigtigst af alt skal de være rollemodeller, der kan sætte ord og billeder på den faglige stolthed, som projektet også har til formål at få frem i lyset. Det nye site lanceres i april 2015, og i TUR har man netop taget hul på udvælgelsesprocessen, der skal lede frem til de seks helt rigtige ambassadører. 

Et IT-værktøj til dialog
Det andet tiltag, der skal igangsættes som et led i SPV-projektet, handler om at skabe bedre sammenhæng mellem skole- og virksomhedsforløb. Inden for stort set alle erhvervsuddannelser gælder det, at der eksisterer en stor kløft mellem skole og virksomhed – det kan for lærlingen opleves som to vidt forskellige verdener. For at skabe en bedre basis for mere dialog i den travle hverdag, der gør sig gældende både på skolerne og i virksomhederne, skal der udvikles et målgruppetilpasset dialogværktøj. Her skal det være muligt både for virksomheden og skolen at indtaste og indhente oplysninger, der bidrager til en øget dialog og bedre kobling mellem skole‐ og praktikforløb.
Informationerne i det nye dialogværktøj skal være let tilgængelige, tidssvarende og for de virksomheder, der ønsker det, skal det fungere som en erstatning for både den uddannelsesjournal, der i dag eksisterer i papirformat og elevplan.dk. Det nye IT-værktøj vil efter planen blive lanceret til september 2015.

Mentoruddannelse
Det tredje tiltag omhandler et øget fokus på uddannelse af dygtige mentorer i transportbranchen. Her skal der skræddersyes en mentoruddannelse til transportvirksomheder, hvormed ambitionen er at ruste chauffører og andre medarbejdere i transportbranchen med stor erfaring til at være mentorer for nye lærlinge. Udover faglige relevante øvelser, skal kurset desuden sammensættes af øvelser i rådgivning, konflikthåndtering, positiv psykologi mm. Kurset kommer også til at byde på særlige beskrivelser af lige præcis den gruppe unge, der tager en transportuddannelse, så virksomhederne bliver bedre i stand til at minimere og håndtere eventuelle udfordringer. September 2015 er deadline for dette tiltag.

Alle tips og ideer er meget velkomne
Samtlige tiltag skal udvikles i tæt samarbejde med både skoler og virksomheder, og TUR byder al hjælp og sparring meget velkommen. Og har man spørgsmål eller gode tips og ideer er alle meget velkomne til at tage fat i projektansvarlig i TUR Trine Nexmand Rofelt på e-mail: tnr@tur.dk eller på telefon 35878719.

-TUR

 

 

 

 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag