Faglærerkursus: Bliv klogere på kundeservice, kommunikation og konflikthåndtering

5. december 2017

Nyoprettet faglærerkursus retter sig mod bus og taxi og gør faglæreren klogere på højrelevante områder.

Faglaererkursus -Bliv -klogere -paa -kundeservice -kommunikation -og -konflikthaandtering

Det nyoprettede faglærerkursus i kundeservice, kommunikation og konflikthåndtering retter sig mod undervisere på taxi- og busområdet. Emnerne vil fremover være et øget fokusområde på den nye taxiuddannelse og på det kommende brancherettede modul på den lovpligtige EU-uddannelsen for buschauffører.

På faglærerkurset vil faglærerne blive introduceret til kommunikationsteorier ved hjælp af cases og situationsøvelser med fokus på intern og ekstern service og kommunikation målrettet taxi og bus. Der vil være øvelser i metodik til praktisk undervisning, og der vil også blive inddraget spil, som kan bruges i undervisningen. Endvidere vil faglærerne få værktøjer til, hvordan man planlægger og underviser i emnerne på skolen.

Kurset er særligt tilrettelagt undervisere inden for taxi- og busområdet og afholdes den 8. - 9. januar 2018 på Hotel Koldingfjord i Kolding.

For faglærere på vejgodsområdet afholdes et lignende kursus i Horsens på Hotel Scandic Bygholm Park 27.-28. marts 2018.

Læs mere om taxi- og buskurset og tilmelding 

Læs mere om kurset for vejgods og tilmelding 

- TUR

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag