Glædelig jul og godt nytår fra TUR

21. december 2017

Glaedelig -jul -og -godt -nytaar -fra -TUR

Et heftigt efterår og et stærkt pres på uddannelsesområdet lige op til årsskiftet! Det blev som bekendt realiteten i 2017. Under ualmindeligt korte tidsrammer skulle det erhvervsrettede uddannelsessystem implementere en række uddannelser af central betydning for transportbranchen.

Der tænkes naturligvis på de nye kranuddannelser, de kommende lovpligtige efteruddannelsesforløb for chauffører samt taxiuddannelserne. Vi ved, at sandhedens time oprinder, når skolerne efter nytår skal i gang med disse nye uddannelsesforløb, og TUR vil gøre det yderste for at medvirke til en god og sikker implementering.

I 2018 skal vi i gang med nogle meget spændende og vigtige opgaver relateret til den indgåede trepartsaftale om voksen-, videre- og efteruddannelse. Dette målrettet nogle afgørende indsatser på AMU-området.

Således påbegyndes nu et arbejde med en detaljeret gennemgang af alle uddannelser på transportområdet. Skal der ske nedlæggelser, sammenlægninger, nyudvikling eller henlæggelse til arkiv? Herudover skal det vurderes, om der skal operettes delmål på givne uddannelser. Og helt centralt: målsætningen om øget kvalitet i AMU skal styrkes gennem indførelse af afsluttende test på alle AMU-uddannelser.

TURs sekretariat er allerede i gang med dette arbejde. Og vores brancheudvalg og bestyrelse vil i 2018 have disse punkter som højeste prioritet. Herudover vil TUR sikre en vedvarende og løbende dialog med skolerne om kommende ændringer, muligheder og aktiviteter, som kan styrke fremdrift og bidrage til øgning af kvaliteten i AMU.

TUR ser frem til det kommende år, de nye uddannelser, tiltag på AMU og i EUD-programmet, hvor der heldigvis ser ud til at ske ændringer i forhold til EUV.

TUR ønsker alle samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt nytår.

- TUR

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag