TUR stiller Multitest vederlagsfrit til rådighed for efteruddannelsesudvalgene

15. december 2017

På et møde torsdag den 14. december i Dansk Arbejdsgiverforening fremlagde TUR et tilbud om at stille testsystemet Multitest vederlagsfrit til rådighed for efteruddannelsesudvalgene i det kommende arbejde med testning i AMU. På mødet deltog formandskaberne fra samtlige efteruddannelsesudvalg.

TUR-stiller -Multitest -vederlagsfrit -til -raadighed -for -efteruddannelsesudvalgene 

Styrket brug af test/prøver i AMU
Under overskriften ”Styrket brug af test/prøver i AMU” fastsætter trepartsaftalen en række indsatsområder. Et af områderne er, at der indføres et generelt krav om, at offentligt udbudte AMU-kurser skal afsluttes med en prøve. Målet er, at læringsudbyttet for kursisterne styrkes, samtidig med at tilliden til den bedømmelse, der foregår på kurset, og til de beviser, der udstedes, øges.

Som det fremgår af trepartsaftalen, bliver det parternes opgave at være garanter for, at afprøvningen anerkendes på arbejdsmarkedet inden for de jobområder og jobfunktioner, som kurset retter sig imod.

– Det er tydeligt, at efteruddannelsesudvalgene er tiltænkt en central rolle i forhold til kommende testning i AMU. Som angivet i trepartsaftalen, så skal prøverne være centralt stillede af efteruddannelsesudvalgene, som får til opgave at stå for udvikling af test og afprøvningsværktøjer i samarbejde med relevante myndigheder og skoler, siger Hans Kjeldgaard Christiansen, sekretariatschef i TUR.

Efteruddannelsesudvalgenes opgaver og forventede behov
Med dette udgangspunkt ligger der, ifølge Hans Kjeldgaard Christiansen, også en naturlig forpligtelse for udvalgene i at sikre, at skolerne, på en let og tilgængelig vis, kan opgøre hvor mange elever, der består prøverne, og at der løbende kan udarbejdes en kvalitetsvurdering af skolerne:

– Indgår de kommende test i velstrukturerede og driftssikre digitale systemer, som evner at opsamle og systematisere data, så vil såvel efteruddannelsesudvalgene som skolerne opnå betydelig indsigt i kvaliteten af de afholdte AMU-uddannelser. Derudover kan de få adgang til data og værktøjer, som kan anvendes til vejledning og forbedring af den undervisning, som meddeles til kursisterne.

Et velafprøvet system, der lever op til trepartsaftalens sigte
På mødet den 14. december fremlagde TUR et tilbud om at stille testsystemet Multitest vederlagsfrit til rådighed for efteruddannelsesudvalgene - et system, der lever op til trepartsaftalens sigte om at dokumentere, udvikle og forbedre undervisningen i AMU.

– Multitest er et testsystem, som har været anvendt i AMU i de seneste 10 år. Der gennemføres årligt 65.000 prøver, og systemet har en meget høj grad af driftsikkerhed, siger Hans Kjeldgaard Christiansen og påpeger:

– Der er her tale om et gennemafprøvet og velfungerende system til testning, som lever op til trepartsaftalens sigte, og som kan bidrage til at give deltagere og virksomheder syn for sagen om, at AMU virker og AMU leverer høj kvalitet og nødvendige kompetencer til arbejdspladserne.

En gylden mulighed for at vise, hvad AMU kan
At skulle udarbejde, vedligeholde og kvalitetssikre tests, kan synes som en stor opgave for efteruddannelsesudvalgene. Men ifølge TURs sekretariatschef er dette en mulighed for at øge kvaliteten i AMU, som bør tages imod med åbne arme. TUR har mange års erfaring med testsystemer og prøver, og ser opgaven som en værdifuld mulighed.

– Der er ingen grund til at se de kommende tiltag i forhold til testning som værende farlige, eller noget som blot skal overstås. Nej, testning i AMU kan blive til værdifulde værktøjer for alle parter og en gylden mulighed for at øge renomméet for vores uddannelsessystem, siger Hans Kjeldgaard Christiansen.

– TUR

TURs præsentation fra mødet med efteruddannelsesudvalgene den 14. december kan downloades her

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag