TUR tager temperaturen på efteruddannelsen

16. februar 2017

Kursisternes evaluering af den obligatoriske efteruddannelse er et vigtigt punkt på dagsordenen, når brancheeudvalgene mødes i TUR.

TUR tager temperaturen på efteruddannelsen (1)

Når brancheudvalgene mødes i TUR er uddannelseskvaliteten et vigtigt punkt på dagsordenen. Særligt bliver der kigget på, hvordan kursisterne evaluerer den obligatoriske EU-efteruddannelse, som alle vejgodschauffører og buschauffører skal gennemføre hvert femte år.

I brancheudvalget for personbefordring har man netop gennemgået kursisternes evaluering i Undervisningsministeriets online evalueringssystem Viskvalitet.dk. Viskvalitet.dk er tilgængelig for alle borgere, men skolerne har adgang til konkrete tilbagemeldinger, som kursisterne kan notere direkte til skolen på baggrund af et gennemført kursus.

Når man kigger på kursisternes evalueringer vurderes skolerne med gennemsnitlige evalueringer på mellem 7,0 og 8,3*. Det landsdækkende gennemsnit for samtlige AMU-uddannelser ligger til sammenligning på 8,0.

Kim Poder, 3F Transportgruppe, er næstformand i brancheudvalget for personbefordring og formand for TURs bestyrelse. For ham er det afgørende, at evalueringerne tages alvorlige, og at kursisternes tilbagemeldinger bruges som en trædesten til at forbedre undervisningen.

- Vi kan se, at nogle skolerne generelt får fine evalueringer. Og det er vi virkelig glade for. Dog mener vi, at der er grund til at kigge på kvaliteten i de tilfælde, hvor en skole scorer under gennemsnittet på 8,0, udtaler Kim Poder.

- Vi ønsker, at chaufførerne og virksomhederne har glæde af efteruddannelsen, og derfor er det vigtigt, at skolerne lytter til kursisternes oplevelser, siger Kim Poder.  

De lokale uddannelsesudvalg skal i arbejdstøjet

En af de ting, brancheudvalget for personbefordring peger på i forbindelse med evalueringerne af uddannelserne, er de lokale uddannelsesudvalg.

- De lokale uddannelsesudvalg spiller en vigtig rolle i forhold til at holde øje med uddannelsernes kvalitet. Det er deres opgave at hjælpe skolen med finde ud af, hvad det lokale erhvervsliv har brug for og hvad de synes om skolernes kvalitet og udbud, fortæller Kim Poder.   

- Vi vil gerne opfordre alle skoler til at bruge deres evalueringer i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg, arbejdsgivere og chauffører. Der er brug for, at skolerne fornyer sig, så chaufførerne får en god oplevelse, når de skal på uddannelse, afslutter Kim Poder.

Læs mere om den obligatoriske efteruddannelse

Læs mere om Viskvalitet.dk  

*Tallene dækker over gennemsnitsvurderinger i perioden 02-03-2016 til og med 23-01-2017 og repræsenterer 2262 svarpersoner. 


- TUR

 

Nyheden blev redigeret d. 20. februar 2017

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag