Ændringer på vej i redderuddannelsen

24. januar 2017

Det faglige udvalg for redderuddannelsen - brancheudvalget for Ambulance og Redning i TUR – har netop fået endeligt tilsagn fra Undervisningsministeriet om, at arbejdet med at få integreret ambulancebehandleruddannelsen i redderuddannelsen, kan igangsættes.

RedderAmbulance

Tilsagnet er resultatet af et stort og langvarigt forarbejde – dels i Undervisningsministeriet, og dels i det faglige udvalg. Der ligger ligeledes en stor udviklingsopgave forude, med at få udarbejdet bekendtgørelse, uddannelsesordning, fagmålsbeskrivelser mv.:

- men det er en spændende opgave, som vi glæder os rigtig meget til, og hvor relevante interessenter i størst muligt omfang vil blive inddraget – herunder blandt andet de to erhvervsskoler, som er godkendt til den nuværende redderuddannelse”, udtaler Leif Michael Larsen, som er uddannelsesansvarlig på redderområdet i TUR.

Branchens ønske at højne uddannelseniveauet

Den nye uddannelse imødekommer et stort ønske fra branchen om at højne uddannelsesniveauet generelt: En erhvervsuddannelse inden for redder med speciale ambulance vil således fremover være til og med ambulancebehandlerniveau. Med den nye uddannelse forventer det faglige udvalg endvidere, at kvaliteten vil blive højnet, blandt andet fordi det nu vil være muligt, i langt højere grad end hidtil, at sikre den faglige progression i uddannelsen (”den røde tråd”).

Uddannelsesstart forventet i januar 2018

Den nye uddannelse forventes tidligst at være klar den 1. januar 2018. I forbindelse med det kommende arbejde vil der også indgå overvejelser om overgangsordninger for de elever, der er i gang med uddannelsen, og for de allerede uddannede ambulanceassistenter, som endnu ikke er påbegyndt efteruddannelsen til ambulancebehandler.

- TUR

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag