Bedre rammer for fjernundervisning i AMU

26. januar 2017
Det er nu muligt at få VEU-godtgørelse for AMU-kurser med op til 75 pct. fjernundervisning. VEU-godtgørelse forudsætter fortsat, at der er tale om et løntab.
Fjernundervisning (1)
Før 2017 måtte fjernundervisning kun udgøre 50 pct. af undervisningstiden, hvis der skulle være mulighed for VEU-godtgørelse. Det er nu ændret til, at fjernundervisning kan udgøre 75 pct.
Ændringen er et af initiativerne i trepartsaftalen og har længe været et ønske fra medlemsvirksomhederne.

Økonomi og det praktiske

Deltagerbetalingen for AMU-kurser for medarbejdere, der er inden for målgruppen, er enten 108 kr. eller 184 kr.pr. medarbejder pr. dag afhængig af kursets karakter. Dette gælder, uanset om der er tale om kurser med fjernundervisning eller ej.
VEU-godtgørelsen er 679 kr. pr. medarbejder pr. dag.
Du kan finde AMU-kurserne på efteruddannelse.dk, hvor du kan se, hvilke skoler der udbydes med fjernundervsining. Tilmelding sker via efteruddannelse.dk, hvor der også skal søges VEU-godtgørelse.
Hvis du ikke kan finde det AMU-kursus, som du ønsker udbudt med fjernundervisning, kan du kontakte en af de erhvervsskoler, der er godkendt til at udbyde kurset, eller dit lokale VEU-center.
- TUR
facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag