TUR har fået tre fordelsuddannelser med på positivlisten

11. januar 2017

Undervisningsministeriet har netop offentliggjort fordelsuddannelserne for 2017. Ud af de eksisterende 104 erhvervsuddannelser er 33 udvalgt - og tre af dem er transportuddannelser.

TuristbusUdsigt

Det drejer sig for transportuddannelsernes vedkommende om:

  • Vejgods
  • Buschauffør i kollektiv trafik
  • Turistbuschauffør

Uddannelser der kommer til at mangle arbejdskraft er prioriteret

Fordelsuddannelserne er udpeget via en proces med de faglige udvalg og ansøgninger fra relevante brancheorganisationer mv. udpeget af arbejdsgiverne i Rådet for Erhvervsrettede grundlæggende Uddannelser (REU).

Fordelsuddannelseskonceptet er en del af trepartsaftalen fra 2016, som har til hensigt at udpege uddannelser, hvor der er høj sikkerhed for praktikplads. Samtidig skabes der også et økonomisk incitament for virksomhederne, da der kan tildeles en mindre bonus på maks. kr. 5000 pr. praktikårselev. Evt. bonus opgøres medio 2018 for de lærlinge, der tages ind i 2017.

Læs hele nyheden fra Undervisningsministeriet her

- TUR

 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag