Vejgodstransportuddannelsen bliver fordelsuddannelse i 2017

4. januar 2017

I 2017 vil der komme særligt fokus på vejgodstransportuddannelsen, som et specifikt uddannelsesområde, med mange ledige praktikpladser og god beskæftigelse. Vejgodstransportuddannelsen er nemlig blevet optaget på positivlisten over kommende fordelsuddannelser.

lastbilførerhus
 

Uddannelsesvejledere skal guide de uddannelsessøgende i fordelsuddannelsernes retning

Det betyder at vejgodsområdet (gods-, tank-, flytte- og renovationschauffører) nu udgør et særligt branche- og uddannelsesområde, som uddannelsesvejledere kan pege på, som særligt attraktivt for unge der skal træffe deres uddannelsesvalg. Målsætningen er derfor, at fremhæve vejgodsområdet, markedsføre områdets uddannelser, og gøre disse attraktive for unge uddannelsessøgende.

Hvornår defineres en erhvervsuddannelse som en fordelsuddannelse?

Fordelsuddannelseskonceptet er en del af trepartsaftalen fra 2016, som har til hensigt at udpege uddannelser, hvor der er behov for flere faglærte, og som samtidig er attraktive for de unge i kraft af høj sikkerhed for praktikpladser. Samtidig skabes der også et økonomisk incitament for virksomhederne, da der kan tildeles en mindre bonus på maks. kr. 5000 pr. praktikårselev. Evt. bonus opgøres medio 2018 for de lærlinge, der tages ind i 2017.

- TUR

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag