Få inspiration til innovativ undervisning inden for bus

22. marts 2017

En ny rapport giver en række idéer til, hvordan undervisningen inden for personbefordring kan udvikles og gennemføres på en innovativ måde, så flere kursister kommer godt igennem uddannelsen.

Faa-inspiration-til-innovativ-undervisning-inden-for-bus

Kravene til erhvervelse af kørekort inden for personbefordring er høje. Derfor har en del af AMU-kursisterne inden for personbefordring udfordringer med at komme igennem kurserne. Fx var dumpeprocenten til teoriprøven ved kørekort D-erhverv i 2015 på 46 %, mens dumpeprocenten ved den praktiske prøve var på 33 %.

For at komme problemstillingen til livs og give kursisterne bedre forudsætninger for at leve op til de høje krav, er der behov for at nytænke planlægningen og gennemførelsen af undervisningen på AMU-kurserne.

Et nyt idékatalog kommer en med række bud på, hvordan man kan udføre innovativ undervisningen inden for personbefordring.

Idékataloget kommer bl.a. med innovative ideer til:

  • Brug af video og QR-koder i undervisningen
  • Udformning af informationsmaterialer
  • Indretning af undervisningslokalet
  • Teoretisk undervisning
  • Øvelser og spil
  • Fjernundervisning

Idékataloget er resultatet af et udviklingsprojekt, der bl.a. bestod af arbejdsseminarer, hvor faglærere på AMU-området samt repræsentanter fra TUR Forlag og TUR deltog.

Læs idékataloget og få inspiration til innovativ undervisning inden for personbefordring

Idékataloget tager udgangspunkt i undervisning inden for personbefordring, men ideerne kan også overføres til undervisning på andre områder.

- TUR

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag