Turistbuschaufførers kompetencekrav under lup

31. marts 2017

En afdækning af kompetencekravene til turistbuschauffører og arbejdsmarkedsuddannelserne til turistbranchen peger på et behov for kursuspakkeløsninger.

Turistbuschauffoerers -kompetencekrav -under -lup

TUR har udarbejdet en analyse af turistbusbranchens behov for arbejdsmarkedsuddannelser og herunder behovet for revision og udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser.

Analyserapporten beskriver de kompetencekrav, som både virksomhederne har til turistbuschaufførerne og som myndighederne har på området.

Rapporten beskriver, hvad branchen gør for kompetenceudvikling og peger på, at virksomhederne ikke har det store kendskab til videreuddannelse af chaufførerne, udover den lovpligtige efteruddannelse. Uddannelsesplanlægningen inden for turistbusbranchen er primært koncentreret om den lovpligtige EU-efteruddannelse og som supplement til det lovpligtige 3-dageskursus er der en række favoritkurser – de der supplerer chaufførens dagligdag bedst, så tiden brugt på kursus opleves som mest relevant.

Analyserapporten konkluderer, at de behov for videreuddannelse af chaufførerne virksomhederne har, i det store hele dækkes af de eksisterende arbejdsmarkedsuddannelser, hvilket understreger virksomhedernes manglende kendskab til arbejdsmarkedsuddannelsernes potentiale.

Rapporten præsenterer AMU-kursuspakker i relation til den lovpligtige EU-efteruddannelse og forslag til øvrige AMU-kursuspakker.

Læs rapporten ”Analyse af kompetencekrav til turistbuschauffører”

- TUR

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag