Ledige pladser på ERFA Taxi

25. oktober 2017

Ændringerne i uddannelsen til taxi bliver markante efter den nye bekendtgørelse offentliggøres. ERFA Taxi i december skal sikre fælles fodslag.

Ny -erfa -taxi -i -stoebeskeen

TUR afholder ERFA Taxi den 20.-21. december 2017 på Scandic Bygholm i Horsens for at sørge for, at faglærerne kan være på forkant med konsekvenserne af de kommende ændringer på området.

– Med den nye taxilov, som har været i høring henover sommeren 2017, lægges der op til store forandringer på hele taxiområdet, og derfor mener vi, det er vigtigt at samle skolerne for at sikre et fælles fodslag på, hvad ændringerne kommer til at betyde, fortæller Mogens Ellgaard-Cramer, uddannelseskonsulent i TUR.

Ændringerne kommer bl.a. til at påvirke tilladelserne til erhvervsmæssig persontransport, kørekort B-erhverv falder bort og mere.

- Vi står over for en markant ny måde at afvikle uddannelsen på, så vi vil anbefale, at man tilmelder sig kurset. Der vil være meget god viden og inspiration med hjem ligesom der vil være en belejlig mulighed for at diskutere relevante overvejelser omkring planlægning og gennemførsel af uddannelsen med andre faglærere, siger Mogens Ellgaard-Cramer.

På kurset vil der være oplæg fra Trafikstyrelsen, faglige indslag og inspiration til uddannelsesplaner, der tager hensyn til, at fagene er de samme, blot med en anderledes vægtning, herunder:

  • Tilrettelæggelse af uddannelsen på skolen
  • Vægtning af indhold i undervisningen
  • Konflikthåndtering, kommunikation og kundeservice for taxichauffører
  • Praktisk kørsel ift. teoretisk undervisning
  • Sprogkrav – hvordan håndteres dette?
  • Afvikling af den praktiske køreprøve.
  • Med mere

Læs også: "Ny ERFA Taxi i støbeskeen"

Tilmeld dig kurset her 

Læs hele forslaget til taxilov, Høringsudkast af 30. juni 2017

– TUR

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag