Nye FKB’er for renovation og vintertjeneste

24. oktober 2017

FKB’erne inden for renovation og vintertjeneste er blevet opdateret og har i denne forbindelse fået nye numre.

Nye -fkber -for -renovation -og -vintertjeneste 

FKB’erne (fælles kompetencebeskrivelser) inden for området renovation og vintertjeneste blev begge udviklet for 13 år siden. Siden er der sket en stor udvikling - både på det teknologiske område og inden for de særlige kvalifikationskrav, der stilles til chaufførerne inden for jobområdet.

For at kunne rumme de behov, der er for tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer i dag og i de kommende år, har brancheudvalget for vejgodstransport iværksat en revision af de fælles kompetencebeskrivelser, der beskriver jobområdets arbejdsmarkedsrelevante kompetencer.

Inden for renovation er der bl.a. udvidet og ændret i betegnelserne i forhold til hvilke typer affald, der indsamles, køretøjstyper, f.eks. el-køretøjer og køretøjer, der kører på nye brændstoffer, samt nye arbejdsområder; herunder slamsugning, spuling af kloaker og andre anlæg.

Inden for vintertjeneste er jobområdets beskrivelse udvidet til også at omfatte beskrivelse af håndtering af forskellige tømidler, samt hvilke køretøjer og motorredskaber, der benyttes inden for dette område.

Begge FKB’er er godkendt og sat i drift pr. 25/9-2017 med følgende titler og numre:
2297 Renovation
2298 Vintertjeneste

Se oversigten over kompetencebeskrivelser

- TUR

 

Fakta: Hvad er en FKB?

En FKB (fælles kompetencebeskrivelse) beskriver mål og rammer for grundlæggende kompetenceudvikling for voksne faglærte og ufaglærte i forhold til behovene inden for et jobområde på arbejdsmarkedet. De fælles kompetencebeskrivelser udarbejdes af efteruddannelsesudvalgene, i dette tilfælde TUR, og Ministeriet for Børn og Undervisning godkender dem efter udtalelse fra VEU-rådet.

En fælles kompetencebeskrivelse består af to hovedelementer:

  • En beskrivelse af jobområdet med tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer – ofte forkortet TAK.
  • En liste over de arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er tilkoblet den fælles kompetencebeskrivelse

Godkendelse til udbud af AMU-uddannelser gives på baggrund af FKB’er og de AMU-uddannelser der til denne er knyttet.

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag