Kurven for antal GF2-elever inden for transportområdet er stabil

21. september 2017

Opgørelsen over antal elever, der er startet på GF2 i august 2017, ligner de seneste års niveau.

Kurven -for -antal -GF2-elever -inden -for -transportomraadet -er -stabil

Antallet af nystartede GF2-elever har de senere år ligget stabilt og efterårets tal peger i samme retning. Det samlede antal ligger på 507 elever, som det fremgår af oversigten forneden. Langt den overvejende del af GF2-eleverne er unge under 25 år. Medarbejdere i de forskellige dele af transportbranchen, som bliver faglært via Meritvejen, er ikke med i denne opgørelse, da disse elever ikke deltager på de holdbaserede GF2-forløb.

Totalt er der i august startet følgende elevtal på GF2:

Lageruddannelsen 236
Vejgodstransportuddannelsen 225
Øvrige grundforløb på transportområdet 46.
GF2 for Redderuddannelsen er ikke talt med i denne opgørelse.

Blandt de 46 elever, som er startet på andre TUR grundforløb, er de 29 tilmeldt GF2 inden for Buschauffør i Kollektiv trafik, idet der er startet et hold hos UCplus i Ballerup og et hold hos DEKRA i Vejen.

- Samlet set er det meget opmuntrende, at optaget ligger stabilt på TURs område, idet der samlet set desværre igen i år er en tilbagegang blandt unge, som vælger en erhvervsuddannelse, siger TURs sekretariatschef, Hans Kjeldgaard Christiansen.

- TUR

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag