Ny ERFA Taxi i støbeskeen

28. september 2017

TUR planlægger en ERFA Taxi for faglærere med fokus på den nye uddannelse til taxichauffør, som forventes at træde i kraft 1. januar 2018.

Ny -erfa -taxi -i -stoebeskeen

Der vil være markante ændringer i uddannelsen til taxi efter ny bekendtgørelse forventes offentliggjort inden for kort tid. Derfor planlægger TUR allerede nu en ERFA for faglærerne, som afholdes den 20.-21. december 2017 på Scandic Bygholm i Horsens, hvor den kommende taxibekendtgørelses konsekvenser bliver anskueliggjort.

Markante ændringer på taxiområdet
– Med den nye taxilov, som har været i høring henover sommeren 2017, lægges der op til store forandringer på hele taxiområdet, og derfor mener vi det er vigtigt at samle skolerne for at sikre et fælles fodslag på, hvad ændringerne kommer til at betyde, fortæller Mogens Ellgaard-Cramer, uddannelseskonsulent i TUR.

Det vil fortsat kræve tilladelse for vognmanden at udføre erhvervsmæssig persontransport, men de nuværende fire tilladelser; taxi, limousine, offentlig servicetrafik og sygetransport, erstattes af én universaltilladelse. For chaufføren vil det kræve et chaufførkort for at kunne udføre erhvervsmæssig personbefordring.

For at få udstedt et chaufførkort skal ansøgeren ifølge lovforslaget være mindst 21 år, have haft kørekort til almindelig bil i mindst tre år, opfylde krav til god skik inden for branchen, vandelskrav og helbredskrav, samt have gennemført og bestået et kvalifikationskursus godkendt af Transport-, Bygnings- og Boligministeren. Dette kursus forventes at få en varighed på to uger og afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve.

Den nye taxiuddannelse
For selve uddannelsesdelen betyder dette, at kørekort B-erhverv falder bort og at uddannelsesrammen i AMU forventeligt går fra fem til to uger. Endvidere er der lagt op til, at den praktiske køreprøve fremover afholdes af skolerne og af ikke politiet som hidtil.

- Vi står over for en markant ny måde at afvikle uddannelsen på, så vi vil anbefale, at man tilmelder sig kurset. Der vil være meget god viden og inspiration med hjem ligesom der vil være en belejlig mulighed for at diskutere relevante overvejelser omkring planlægning og gennemførsel af uddannelsen med andre faglærere, siger Mogens Ellgaard-Cramer.

På kurset vil der være oplæg fra Trafikstyrelsen, faglige indslag og inspiration til uddannelsesplaner, der tager hensyn til, at fagene er de samme, blot med en anderledes vægtning, herunder:

  • Tilrettelæggelse af uddannelsen på skolen
  • Vægtning af indhold i undervisningen
  • Konflikthåndtering, kommunikation og kundeservice for taxichauffører
  • Praktisk kørsel ift. teoretisk undervisning
  • Sprogkrav – hvordan håndteres dette?
  • Afvikling af den praktiske køreprøve.
  • Med mere

Tilmeld dig kurset her 

Læs hele forslaget til taxilov, Høringsudkast af 30. juni 2017

– TUR

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag