Ny opgavesamling til ”Time-, sags- og ressourcestyring”

20. august 2018

Ny udgave af opgavematerialet ”Time-, sags- og ressourcestyring” er udviklet til brug i forbindelse med det opdaterede system Microsoft NAVISION 2017.

Ny -opgavesamling -til -Time -,-sags --og -ressourcestyring

Opgavematerialet ”Time-, sags- og ressourcestyring” handler om at styre planlægningen og opfølgningen af opgaver og processer i en virksomhed.

PDF-samlingen er udviklet til undervisningsbrug i det it-baserede planlægningsværktøj Time-, sags- og ressourcestyring i Microsoft NAVISION 2017.

Opgavesamlingen kan anvendes inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) og erhvervsuddannelserne (EUD/EUV).

For at få det fulde udbytte af PDF-samlingen bør man forinden have gennemgået IT og lagerstyring – grundlæggende.

- TUR

Læs mere om opgavesamlingen

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag