AMU dialogmøde med skolerne afholdt

8. juni 2018

Den 7. juni afholdt TUR årets 2. AMU dialogmøde med transportskolerne. Den igangværende AMU-gennemgang var det store emne på dagsordenen.

AMU-dialogmoede -med -skolerne -afholdt 

Den 7. juni afholdt TUR årets 2. dialogmøde, hvor alle uddannelsescheferne fra AMU-skolerne var inviteret til at deltage. Her var det største emne på dagsordenen TURs igangværende arbejde med at gennemgå samtlige AMU-kurser på transportområdet med henblik på at vurdere aktiviteten på de enkelte kurser. Opgaven udspringer af trepartsaftalen, som blandt andet også medfører, at der som udgangspunkt skal indføres afsluttende prøver på samtlige AMU-kurser.

På mødet med skolerne blev listerne over alle kurser inden for vejgods, lager og personbefordring gennemgået med udvalgets indstillinger til, hvilke kurser, der skal nedlægges, lægges på arkiv, revideres eller sammenlægges.

- Det er rigtigt vigtigt for os, at I inddrages i dette arbejde. Vi vil meget gerne høre, hvad I mener om udbuddet af kurser og er meget lydhøre over for de idéer, I måtte have, sagde Hans Kjeldgaard Christiansen, sekretariatschef i TUR, til skolerne.

Skolerne kender branchens behov
Fire gange om året afholder TUR dialogmøder med transportskolerne om nyt inden for AMU-området. Her er der også tid til at drøfte aktuelle problemstillinger og høre skolerne om deres aktiviteter og udfordringer.

- Det er en stor branche TUR repræsenterer. Skolerne er tæt på branchen og kan derfor have nogle vinkler på, hvad der kan være behov for. Derfor sætter vi generelt meget stor pris på det gode og tætte samarbejde vi har med skolerne. Vi er i løbende dialog om uddannelsesbehovet, og det gør, at vi står stærkt i forhold til at sikre, at uddannelsesbehovene i branchen er dækket, siger Hans Kjeldgaard Christiansen.

Nyt fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
På mødet var der også nyt fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor inspektør Johnny Bengtson gav en status på den lovpligtige efteruddannelse, taxi-området samt kommende krav til uddannelse af vognmænd og chauffører inden for varebilkørsel.

TUR sender præsentationerne fra dagen direkte til deltagerne.

Næste dialogmøde afholdes den 4. oktober hos AMU Fyn.

– TUR

Læs mere om TURs arbejde med kursusgennemgang af AMU-porteføljen

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag