Mød TURs vejgodsteam

27. juni 2018

Efter en mindre omfordeling af ansvarsområder i TUR, har Mogens Ellgaard-Cramer overtaget ansvaret som uddannelseskonsulent på vejgodsområdet.

Moed -TURs -vejgodsteam
TURs vejgodsteam (fra venstre): Jes-Peter Nielsen, Mogens Ellgaard-Cramer, Jørgen Gregersen, Jørgen Jæger og Anne Kolbye.

Som uddannelseskonsulent for vejgodsområdet er der mange opgaver at holde styr på. Området er tungt reguleret og underlagt en lang række love og regler inden for bl.a. kørekort- og certifikater, regler fra Arbejdstilsynet og andre myndigheder.

Derfor har TUR et team af medarbejdere, der i samarbejde betjener området. Teamet, der står bag vejgodsområdet, består af:

  • Uddannelseskonsulent Mogens Ellgaard-Cramer (konsulent for Brancheudvalget for vejgods)
  • Sekretær Anne Kolbye (administrativ ansvarlig for bl.a. praktikpladsansøgninger, svendeprøvebeviser mm.)
  • Seniorkonsulent Jørgen Jæger (erhvervsuddannelserne og GK)
  • Uddannelseskonsulent Jørgen Gregersen (kran og farligt gods)
  • Uddannelseskonsulent og forlagsredaktør, Jes-Peter Nielsen (kørekort)

Samarbejdet sikrer ikke kun synlighed, men også effektive arbejdsgange og koordinering af viden på af et TURs største og mest komplekse uddannelsesområder.

- TUR

Kontakt en medarbejder i TUR 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag