Planlægningsseminar for TUR faglærerkurser afholdt

1. juni 2018

Entusiastiske seminardeltagere på sidste uges planlægningsseminar for TUR faglærerkurser 2019.

Planlaegningsseminar For TUR Faglaererkurser Afholdt

Den 22. og 23. maj afholdt TUR planlægningsseminar med deltagelse af kursusledere for det kommende års faglærerkurser.

Inden afholdelsen af det årlige seminar undersøges behovene for og ønskerne til fremtidige kurser hos en gruppe uddannelsesledere, som danner grundlag for drøftelserne på det nyligt afsluttede seminar. Her viste uddannelseslederne stor interesse, og der blev budt ind med en stor mængde konstruktivt input. Blandt kursusforslagene var både gentagelser af tidligere afholdte kurser og idéer til nyt indhold.

- Det var en fornøjelse at afholde et seminar med engagerede og entusiastiske kursusledere, som havde masser af gode og kreative idéer til det kommende års kurser. Det er dejligt med nytænkning til og engagement omkring området, siger Jane Ellingsen, konference- og kursuskoordinator i TUR.

Ud fra de mange input fra uddannelseslederne og på baggrund af de mange konstruktive diskussioner på planlægningsseminaret, er der grundlag for et kursuskatalog i 2019 med en bred vifte af relevante og spændende kurser.

- TUR har jo et stort kursuskatalog med mere end 40 kurser årligt, og det kan vi kun have fordi skolerne bakker op om faglærerkurserne og bidrager til at tænke nyt omkring dem, så vi kan udbyde de bedst mulige kurser, siger Jane Ellingsen.

Sløret for kursusprogrammet løftes, når det nye kursuskatalog udkommer i midten af august.

- TUR

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag