Kommentar: Test sikrer motivation blandt kursusdeltagerne

25. maj 2018

Kommentar af Per Nørregaard, næstformand i bestyrelsen hos Transporterhvervets Uddannelser, om testning i AMU.

Kommentar -Test -sikrer -motivation -blandt -kursusdeltagerne

Af Per Nørregaard, konsulent i DI og næstformand i bestyrelsen hos Transporterhvervets Uddannelser.

Dansk Industri glæder sig over, at trepartsaftalen på VEU-området giver et godt grundlag for at styrke voksen-, efteruddannelsessystemet. Et stærkt voksen-, efteruddannelsessystem er forudsætningen for, at virksomhederne har adgang til høj kvalificeret arbejdskraft og dermed være konkurrencedygtige.

Blandt de mange initiativer i aftalen er vi tilfredse med, at der indføres krav om, at AMU-kurser fremover skal afsluttes med en test. Der er flere formål med test-initiativet i AMU. Det har bl.a. været afgørende for DI, at virksomhedens medarbejdere opnår det højst mulige læringsudbytte, når de deltager på AMU-kurser. Det er ligeledes vigtigt at der fortsat arbejdes med at skabe tillid til, at der er en høj kvalitet i AMU-systemet.

Begge elementer er vi i forvejen godt bekendte med på transportområdet. Test er en indbygget forudsætning i de fleste af de lovpligtige kurser, som vores medarbejdere skal gennemføre for at kunne udføre deres job. Derfor kan det roligt siges, at test efterhånden er blevet en del af vores uddannelseskultur i transportbranchen, hvilket betyder, at vi heller ikke er det mindste bekymrede for at stille krav om, at alle kurser fremover skal afsluttes med en test. Med test sikres der motivation blandt kursusdeltagerne, samt et højt niveau som er ens på tværs af AMU-udbyderne.

TURs Multitest-system er i dag transportområdets de facto platform til test. Systemet rummer en lang række nyttige funktioner, som er med til at sikre en høj kvalitet i de test, som afvikles, samt en let administration heraf. Det gælder for såvel udbyderne, efteruddannelsesudvalget og andre relevante myndigheder, hvilket samarbejdet med eksempelvis transportmyndighederne er et tydeligt vidneudsagn om.

Derfor er jeg helt rolig ved, at TUR er klar til det øgede krav om test på alle kurser. Jeg kan dog være lidt mere bekymret for de efteruddannelsesudvalg, som hverken har en tradition for test eller et testsystem, der er så pålideligt, som TUR´s Multitestsystem gang på gang har vist sig at være. I den forbindelse er TUR i en god dialog med efteruddannelsesvalgene, og jeg er sikker på at de er i grundige overvejelser omkring, hvordan man fremadrettet skal kunne håndtere det kommende testkrav.

 

Læs også "Hans Kjeldgaard Christiansen: Det bliver godt!"

Læs også "Det nye AMU: Skole opfordrer til, at efteruddannelsesudvalgene står sammen om ét prøvesystem"

Læs også "Det nye AMU: Kommende prøver i AMU skal kunne håndtere delmål"

Læs mere om prøver i det nye AMU

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag