Nye bekendtgørelser for erhvervsuddannelser inden for transport

30. maj 2018

Der er udstedt nye bekendtgørelser for otte af de ni erhvervsuddannelser inden for TURs område.

Nye Bekendtgoerelser For Erhvervsuddannelser Inden For Transport 

De nye uddannelsesbekendtgørelser træder i kraft den 1. august 2018 og derfor kommer de elever, der starter på grundforløb efter sommerferien, til at følge de nye bekendtgørelser.

Der er sket en række ændringer pr. den 1. januar 2018, som er indarbejdet i skolernes undervisning via justerede uddannelsesordninger og de er nu også medtaget i uddannelsesbekendtgørelserne. Det drejer sig f.eks. om Arbejdstilsynets nye krancertifikater, den nye kvalifikationsuddannelse til taxi og mulighed for længere varigheder af erhvervsuddannelse for voksne.

Derfor arbejder TUR nu på at udarbejde de kommende uddannelsesordninger, som skal udmønte bekendtgørelserne i skolefag og praktikuddannelse samt f.eks. reglerne om hvilke fag i de enkelte uddannelser, der har bestå-krav. De indholdsmæssige ændringer er som tidligere nævnt allerede implementeret, mens listen over valgfri specialefag i de enkelte uddannelser er under afklaring i samarbejde med skolerne.

Følg nedenstående link til de forskellige uddannelsesbekendtgørelser.

- TUR

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører

Bekendtgørelse om lufthavnsuddannelsen

Bekendtgørelse om lager- og terminaluddannelsen

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til buschauffør i kollektiv trafik 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør

Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag