DSB satser på togklargøringselever

11. januar 2019

Et hold af elever starter på erhvervsuddannelsen til togklargører hos DSB Vedligehold a/s fra den 1. februar. DSB forventer at starte flere nye hold de kommende år.

DSB-satser -paa -togklargoeringselever

DSB har ansat 14 elever, der starter inden for togklargøring af passagertog på hovedforløbsdelen af uddannelsen. Holdet starter den 1. februar 2019 og afslutter uddannelsen et år efter, da uddannelsen karakteriseres ved at være en kort erhvervsuddannelse.

Stort forarbejde bag uddannelsen
Til stillingen som togklargører lavede DSB tidligere deres egne ”etats”-uddannelser, men siden er de blevet underlagt både Trafikstyrelsen og Undervisningsministeriet, der har stillet krav til uddannelserne.

- Tidligere skulle vi alene selv kunne stå inde for det, uddannelsen skulle indeholde, siger Jørn Nicolaisen, Trafikinspektør hos DSB Vedligehold a/s.

- Men nu hvor eleverne kommer ud med et kompetencegivende svendebrev, kan man sige, at man øger jobsikkerheden for eleverne, der nu opnår dokumentation på deres kompetencer.

DSB er samtidig bevidste om effekten, erfarne kollegaer har på nyuddannede og personer under uddannelse. Derfor er de klar med mentorer, der maks. skal tage sig af fem lærlinge, samt erfarne kørelærere og instruktører, der står for den daglige instruktion og gør elevernes forudsætninger bedre.

Dertil hører et stort antal krav til uddannelsen:

- Der er mange krav til gennemførsel af uddannelsen på grund af de mange sikkerhedsforanstaltninger, der hører med til at arbejde på sporene. Eleven skal bl.a. kunne tage sig i agt for anden kørende trafik. Derfor starter uddannelsen med et skoleforløb, der blandt andet sikrer, at eleverne bliver jernbanesikkerhedsklassificerede, inden de kan komme ud i praktik.

Vant til at have lærlinge
DSB Vedligehold a/s er en stor offentlig virksomhed med mange ansatte og de løfter samtidig et stort socialt ansvar ved at tage mange lærlinge. DSB har lærlinge på lagerområdet, håndværkere og som noget nyere også kontorelever.

- Vi har jo oplært folk i 100 år, så vi har gode forudsætninger med det her første hold togklargøringselever inden for EUD. Vi har i det hele taget øget antallet af lærlinge fra 40 til omkring 60, siger Jørn Nicolaisen.

- Vi har en forventning om at ende ud med nogle dygtige folk, som vi kan bruge. Vi forventer også hele tiden at blive klogere på uddannelsen og hvordan vi kan skrue forløbet sammen, så eleverne kan komme ud og løse praktiske opgaver, så snart de er færdige med den pågældende undervisning på skoleforløbet.

DSB Vedligehold a/s har indgået en treårig aftale med EUC Lillebælt i Fredericia, der står for uddannelses- og skoledelen af forløbet, og man forventer at opstarte hold i både 2020 og 2021.

- TUR

Læs praktikpladsopslaget som togklargører hos DSB Vedligehold a/s

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag