Løbende opgaver, EUD

Opgaver:

 • Udarbejde og vedligeholde uddannelsesbekendtgørelser
 • Udarbejde og indtaste uddannelsesordninger
 • Udarbejde grafiske oversigter og regneark over uddannelsesforløb
 • Løbende justere erhvervsuddannelserne
 • Vedligeholde og justere svendeprøveordningen
 • Deltage i relevante arrangementer vedr. udviklingen på erhvervsuddannelsesområdet
 • Indkalde opgavekommissioner
 • Afholde censorkonferencer
 • Gennemføre dialogmøder med skolerne
 • Deltage i møder med UVM, herunder regelmæssige møder med sagsbehandlere og konsulenter
 • Deltage i Easy-P netværk
 • Foretage virksomhedsgodkendelser
 • Foretage besigtigelser af virksomheder
 • Afholde mæglingsmøder
 • Løbende sagsbehandling og dispensationer
 • Administrere uddannelsesaftaler
 • Udstede svendebreve
 • Vedligeholde uddannelseslogbøger
 • Vedligeholde merit logbøger
 • Udvikle og vedligeholde informationsmateriale
 • DM for transportlærlinge
 • Indsamle løbende statistik over indgåede uddannelsesaftaler:
  • antal uddannelsesaftaler
  • antal aftaler fordelt på specialer
  • antal aftaler fordelt på uddannelsesordning (ordinære, merit, GVU m.v.)
  • antal aftaler fordelt pr. skole
    

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag