Brancheudvalget for Erhvervsfiskere


Arbejdstagerrepræsentanter


Fagligt Fælles Forbund - 3F


Konsulent Poul Christensen, København
  
Forhandlingssekretær Karsten Kristensen, København (formand)

Kenneth Hove, 3F Vest


 Arbejdsgiverrepræsentanter

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation

Allan Buch, Bælternes Fiskeriforening

Adm. direktør Niels Wichmann, Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation

Claus Hjørne Pedersen, formand for Strandby Fiskeriforening (næstformand)


Tilforordnet


Forstander Søren Hyllen, Fiskeriskolen, EUC Nordvest, Thyborøn
Forstander Anders Andersen, Skagens Skipperskole

Sekretær for udvalget: Konsulent Ellen Ellehammer, TUR

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag