Brancheudvalg Lufthavn


ArbejdstagerrepræsentanterFagligt Fælles Forbund - 3F 


Michael Friis (næstformand)

Tillidsrepræsentant Arne Larsen, Kastrup

Konsulent Poul Christensen, København

Dan Hansen, København

Tillidsrepræsentant Verner L. Møller, Rønde

Tillidsrepræsentant Henrik Puggaard Kristensen, Billund

Tillidsrepræsentant Danni Lage, Vadum


Arbejdsgiverrepræsentanter


DI - organisation for erhvervslivet

Uddannelsesleder Henrik Otto, SAS Ground Services Denmark A/S, Kastrup

Driftsleder Mads Brichstein Bay, Billund Airport, Billund ( formand )

Afdelingsleder Henrik Haarsløv, Københavns Lufthavne A/S, Kastrup

Konsulent Per Nørregaard, DI, København

Afdelingsleder Jan Jensen, Aalborg Lufthavn, Aalborg 

Driftchef Lars Boesen, Aarhus Lufthavn A/S, Kolind

Quality and Health Manager Michael Koerth, Aviator Airport Services Denmark A/S, KastrupSekretær for udvalget: Seniorkonsulent Jørgen Jæger, TUR

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag