Brancheudvalg Lufthavn


ArbejdstagerrepræsentanterFagligt Fælles Forbund - 3F 


Michael Friis (næstformand)

Tillidsrepræsentant Arne Larsen, Kastrup

Konsulent Leif Michael Larsen, København

Dan Hansen, København

Tillidsrepræsentant Verner L. Møller, Rønde

Tillidsrepræsentant Henrik Puggaard Kristensen, Billund

Tillidsrepræsentant Danni Lage, Vadum


Arbejdsgiverrepræsentanter


DI - organisation for erhvervslivet

Uddannelsesleder Henrik Otto, SAS Ground Services Denmark A/S, Kastrup

Driftsleder Mads Brichstein Bay, Billund Airport, Billund ( formand )

Afdelingsleder Henrik Haarsløv, Københavns Lufthavne A/S, Kastrup

Chefkonsulent Michael Boas Pedersen, DI, København

Afdelingsleder Jan Jensen, Aalborg Lufthavn, Aalborg 

Driftchef Lars Boesen, Aarhus Lufthavn A/S, Kolind

Quality and Health Manager Michael Koerth, Aviator Airport Services Denmark A/S, KastrupSekretær for udvalget: Seniorkonsulent Jørgen Jæger, TUR

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag