Brancheudvalg for Redderuddannelser


ArbejdstagerrepræsentanterFagligt Fælles Forbund - 3F


Forhandlingssekretær Palle Thirstrup, København (formand)

Konsulent Poul Christensen, København

Formand Jakob Andersen, København

Konsulent Maja Kirketerp Broløs, København


FOA - Fag og Arbejde


Lotte Meilstrup, København
 
 
Arbejdsgiverrepræsentanter

Dansk Erhverv

Ambulancechef Poul Erik Therkelsen, Aarhus  

Uddannelseschef John Braskhøj, Randers (næstformand)

Autochef Morten Svith Rosenlund, Kolding
 
Direktør Steen Schougaard Christensen, Ambulance Syd

Hovedstadens Beredskab

Paramediciner Dennis Erntgaard

Tilforordnede
Danske Regioner

Seniorkonsulent Anne-Dorthe Sørensen, Center for sundhed og Sociale Indsatser

 

Sekretær for udvalget: Konsulent Leif Michael Larsen, TUR

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag