TURs bestyrelse

TUR har kompetence som efteruddannelsesudvalg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelse (AMU-loven) og som fagligt udvalg i henhold til Lov om erhvervsuddannelse.

Bestyrelsen består af 12 medlemmer fordelt mellem arbejdstager- og arbejdsgiverrepræsentanter.


Følgende er medlemmer af TURs bestyrelse:


Arbejdstagerrepræsentanter

Fagligt Fælles Forbund - 3F

Forhandlingssekretær Kim Poder, København (formand)

Konsulent Poul Christensen, København

Forhandlingssekretær John Bondebjerg, København

Afdelingsformand Peter Bæk, Århus

Formand Bjarne Høpner, København


www.3f.dk


Dansk Jernbaneforbund

Forbundsnæstformand Preben Pedersen, Valby

www.djf.dk


Arbejdsgiverrepræsentanter

DI - Organisation for erhvervslivet

Konsulent Per Nørregaard,København (næstformand)

Branchedirektør Lars William Wesch

Konsulent Sigrid Wilbeck, København 


www.di.dk


Dansk Erhverv

Chefkonsulent Ilkay Yüksel. København

Uddannelseschef John Braskhøj, Falcks Uddannelsescenter, Randers

www.danskerhverv.dk


DSB

Program og personaleleder Maiken Lykkegaard, DSB, København

www.dsb.dk


Sekretær for bestyrelsen: Sekretariatschef Hans Kjeldgaard Christiansen, TUR

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag