TURs bestyrelse

TUR har kompetence som efteruddannelsesudvalg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelse (AMU-loven) og som fagligt udvalg i henhold til Lov om erhvervsuddannelse.

Bestyrelsen består af 14 medlemmer fordelt mellem arbejdstager- og arbejdsgiverrepræsentanter.


Følgende er medlemmer af TURs bestyrelse:


Arbejdstagerrepræsentanter

Fagligt Fælles Forbund - 3F

Forhandlingssekretær Kim Poder, København (Formand)

Konsulent Poul Christensen, København

Forhandlingssekretær John Bondebjerg, København

Afdelingsformand Peter Bæk, Århus

Gruppeformand Steen Wrist Ørts, Fredericia

Formand Bjarne Høpner, København

www.3f.dk


Dansk Jernbaneforbund

Forbundsnæstformand Preben Pedersen, Valby

www.djf.dk


Arbejdsgiverrepræsentanter

DI - Organisation for erhvervslivet

Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, København (Næstformand)

Branchedirektør Lars William Wesch

Konsulent Sigrid Wilbeck, København 

Public Relations Manager Henrik Friis, Arriva Danmark A/S, Kastrup

www.di.dk


Dansk Erhverv

Chefkonsulent Ilkay Aztout, København

Uddannelseschef John Braskhøj, Falcks Uddannelsescenter, Randers

www.danskerhverv.dk


DSB

Underdirektør, Tine Moe Svendsen, HR, Aftaler og vilkår, København

www.dsb.dk


Sekretær for bestyrelsen: Sekretariatschef Hans Kjeldgaard Christiansen, TUR

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag