Kursusforhold

Forhold vedrørende kurser med udstedelse af ADR-bevis

I bestræbelserne for en bedre økonomisk balance og resurseudnyttelse, spekuleres der nogle steder på alternative undervisningsformer, kursustilrettelæggelse mv.
Det kan for mange kursustyper måske være ganske fornuftigt og pædagogisk udfordrende.
Men kurser, med udstedelse af ADR-bevis, hører ikke til disse. De skal gennemføres i overensstemmelse med de - af BRS - godkendte uddannelsesplaner.

Forhold vedrørende kurset Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods (afsendelse, modtagelse mv.)

For at dette kursus opfylder kravene for den enkelte kursist - som angivet i ADR kap. 1.3 - skal den funktionsspecifikke uddannelsesdel passe på deltagerens jobfunktion.
Dette bør, om muligt, tages i betragtning ved kursustilrettelæggelsen.
Det er dog virksomhedens sikkerhedsrådgiver der, med baggrund i kursusbevisteksten, må vurdere om uddannelsen er dækkende.

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag