Love, regler og bekendtgørelser


På denne side er der links til de mest anvendte love og bekendtgørelser ved transportuddannelserne.

Hvis der er problemer med de enkelte links, kan informationen findes på Retsinformations hjemmeside, brug nummer og årstal i parentesen til søgning.

Klik her for at gå til Retsinformation.

Færdselslov, kørekort, køre- hviletider og beviser

Trafikstyrelsens side om kvalifikationsuddannelse

Kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport (nr. 337, 2008)

Færdselsloven (nr. 1551, 2010)

Bekendtgørelse om kørekort (nr. 304, 2009)

Cirkulære om kørekort (nr. 27, 2009)

Bekendtgørelse om køre- hviletider (nr. 328, 2007)

Bekendtgørelse om slæbning (nr. 161, 1999)

Bekendtgørelse om parkeringsskiver (nr. 327, 2003)


Undervisningsplaner til køreuddannelsen


Undervisningsplan til motorcykel kategori A

Undervisningsplan til personbil kategori B

Undervisningsplan til lastbil kategori C

Undervisningsplan til bus kategori D

Undervisningsplan til kategori CE

Undervisningsplan til kategori DE

Undervisningsplan til kategori BE

Lærervejledninger mv. til undervisningsplanerne


Regler for køretøjer, generelt


Detailforskrifter for køretøjer 2010
(Link til pdf. fra Lovtidende - 1,5 MB)

Lov om vægtafgift (nr. 1051, 2010)


Godskørsel


Trafikstyrelsens side om godskørsel

Lov om godskørsel (nr. 1086, 2010)

Bekendtgørelse om godskørsel (nr. 1489, 2007)

Lov om vejbenyttelsesafgift (nr. 11, 2006)

CMR loven (nr. 602, 1986)

Bekendtgørelse om særtransport (nr. 374, 2007)

Bekendtgørelse om transport af dyr (nr. 1729, 2006)


Buskørsel


Trafikstyrelsens side om buskørsel

Lov om buskørsel (nr. 1087, 2010)

Bekendtgørelse om buskørsel (nr 723 af 27/06/2012)

Bekendtgørelse om særlige krav til busser (nr. 1487, 2007)

Bekendtgørelse om køretøjer til befordring af skoleelever (1341, 2004)


Taxi kørsel


Trafikstyrelsens side om taxikørsel

Lov om taxikørsel (nr. 517, 1999)

Bekendtgørelse om taxikørsel (nr.220, 2000)

Bekendtgørelse om særlige krav til taxier (nr. 399, 2006)

Bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxierNyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag