TUR har anmodet skolerne om at udfylde skemaet, der kan downloades nedenfor.

På nedenstående skema gives et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder og medarbejdere kan få gennemført realkompetencevurderinger i forhold til EUD på transportområdet.

Med baggrund i en realkompetencevurdering (RKV), kan der enten søges om støtte til konkrete AMUkurser hos kompetencefondene eller der kan indgås uddannelsesaftaler om uddannelse til faglært status (meritvejen).

Skemaet viser således hvilke skoler, som kan gennemføre realkompetencevurderingsforløb.


Download skemaet: Udbud af RKV


Download guiden: Guide til RKV

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag