Vejledninger for censorer ved svendeprøver under transportuddannelserne

Nedenstående vejledninger henvender sig til censorer, faglærere og planlæggere inden for ungdoms- og voksenerhvervsuddannelsernes svendeprøver.

Formålet er at sikre ensartede prøve- og vurderingsforhold for alle lærlinge på alle skoler. Hensigten er - i høj grad - et ønske om såvel at styrke censorernes mulig­heder for at udføre en kvalificeret censurering, som at søge svendeprøv­ernes landsdækkende merit sikret mest muligt.

Svendeprøven
En svendeprøve er tilrettelagt ud fra bestemmelserne i uddannelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse om prøver og eksamen og bekendtgørelsen om karakterskala.

Svendeprøvevejledningerne
Vejledningerne uddyber og præciserer bekendtgørelsernes mere overordnede bestemmelser om, hvorledes svendeprøven inden for transportuddannelserne skal gennemføres - herunder bekendtgørelser, retningslinier for karaktergivning, vilkårene for at bestå samt den praktiske afvikling. Klik herunder for at downloade vejledningerne:

Svendeprøvevejledninger gældende for uddannelser påbegyndt før 1/8/2015

Svendeprøvevejledninger gældende for uddannelser påbegyndt efter 1/8/2015

Godkendelse af censorer
Efter indstilling fra den lokale erhvervsskole har Trans­porterhvervets Uddannelser godkendt censorer ved svendeprøver inden for et eller flere områder under transportuddannelserne.

Censors opgave består i at bedømme præstationerne sammen med en anden godkendt censor samt lærlingens faglærer. Dette er med til at sikre, at alt foregår retfærdigt og med faglig kvalitet.

For at blive godkendt som censor er der en række krav, der skal være opfyldt. For at blive censor skal man udfylde nedenstående skema og indsende det til TUR enten via post eller e-mail til je@tur.dk

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag