Personbefordring

Herunder finder du vejledende pensumoversigter til personbefordringsområdet.

Vejledende pensum til Befordring af bevægelseshæmmede

Modul 1

Undervisningmateriale til Introduktion til offentlig servicetrafik (powerpoint). (Opdateret 3.12.2015).

Undervisningsmateriale for MOVIA (powerpoint) (Opdateret d. 6.07.2016)

Vejledning til 47874: Introduktion i offentlig servicetrafik

AMU-mål til 47874: Kursusbeskrivelse til offentlig servicetrafik

 

Modul 2

48104 Befordring af sygdoms- og alderssvækkende passagerer

Vejledning til 48104 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede personer

Kompendium til modul 2
Kompendiet er blevet revideret og har fået et nyt layout pr. 12.11.2015.
Kompendiet kan printes gratis fra turteori.dk.
Klik på linket http://bit.ly/1M6udoG – Log ind på turteori.dk, og du bliver sendt direkte videre til den side, hvor du kan downloade kompendiet.
Du kan også finde kompendiet i venstre menubjælke under overskriften ”Information”, når du er logget ind på turteori.dk – Klik på ”Gratis ressourcer”.

 

Modul 3

48105 Befordring af fysisk handicappede passagerer

Vejledning til 48105 Befordring af fysisk handicappede passagerer

 

Vejledende pensum til rutebilchaufføruddannelsen

Her finder du et vejledende pensum til samfundsfag for trin 1 på rutebilchaufføruddannelsen. Det vejledende pensum har dannet grundlag for udvikling af spørgsmål til trin 1 prøven i rutebilchaufføruddannelsen, som vil indeholde spørgsmål fra det vejledende pensum fra d. 15. november 2012.

Samfundsfag - Bus

 

Vejledninger til taxi uddannelserne

Denne undervisningsplan er udarbejdet med baggrund i Trafik, Bygge og Boligstyrelsens bekendtgørelse om taxikørsel  nr. 1627 af 19/12/2017, bekendtgørelse om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport  nr. 1628 af 19/12/2017 samt diverse lovgivning om arbejdsmiljø og færdselslov.

> Undervisningsplan for Kvalifikation til persontransport i mindre køretøjer, 10 dage


Vejledningen udfolder en række formelle krav og giver forslag til strukturering af de emner, der indgår i uddannelsen. Herudover beskriver vejledningen et forslag til fordeling af undervisningstiden fordelt på emner, samt nødvendige ressourcer i form af undervisningslokaler og undervisningsmateriel. Endelig beskriver vejledningen forbruget af lærerressourcer og mindstemålet for deres uddannelse.

 

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag