Uge 2 - 2018

8.1 - 1601 - Lovpligtig obligatorisk efterudd. for kørelærere

Uge 5 - 2018

29.1 - 1636 - Instruktør ADR Førstehjælp og Brand NYE
1636 - Instruktør ADR Førstehjælp og Brand NYE

Et kursus under sikkerhedsuddannelser i farlige stoffer

Læs mere

Uge 6 - 2018

5.2 - 1602 - Opdatering af kranfaglærernes godkendelser - uge 6
1602 - Opdatering af kranfaglærernes godkendelser - uge 6

I forbindelse med overgangen til den nye certifikatstruktur på kranområdet stilles nye krav til eksaminatorer (faglærerne).

Læs mere

Uge 9 - 2018

26.2 - 1641 - 1-dags repetitions "Instruktørkursus i brand og førstehjælp til farligt gods chaufføruddannelsen"
1641 - 1-dags repetitions "Instruktørkursus i brand og førstehjælp til farligt gods chaufføruddannelsen"

Et kursus under sikkerhedsuddannelser i farlige stoffer

Læs mere
26.2 - 1642 - Opdatering af kranfaglærernes godkendelser - uge 9
1642 - Opdatering af kranfaglærernes godkendelser - uge 9

I forbindelse med overgangen til den nye certifikatstruktur på kranområdet stilles nye krav til eksaminatorer (faglærerne).

Læs mere

Uge 12 - 2018

19.3 - 1608 - Farligt gods Sikkerhedsrådgiver REP.
1608 - Farligt gods Sikkerhedsrådgiver REP.

Få opdateret din viden om farligt gods sikkerhedsrådgiver reglerne

Læs mere

Uge 15 - 2018

11.4 - 1609 - Farligt gods – Sikkerhedsrådgiver NYE
1609 - Farligt gods – Sikkerhedsrådgiver NYE

Som deltager på dette kursus bliver du forberedt til Beredskabsstyrelsens eksamen for Sikkerhedsrådgivere

Læs mere

Uge 16 - 2018

16.4 - 1644 - Opdatering af kranfaglærernes godkendelser - uge 16
1644 - Opdatering af kranfaglærernes godkendelser - uge 16

I forbindelse med overgangen til den nye certifikatstruktur på kranområdet stilles nye krav til eksaminatorer (faglærerne).

Læs mere

Uge 19 - 2018

7.5 - 1611 - Chaufførkonferencen 2018
1611 - Chaufførkonferencen 2018

Kom til spændende foredrag, minioplæg og kollegial og faglig sparring på TURs chaufførkonference 2018

Læs mere
7.5 - 1612 - Administrativ konference 2018
1612 - Administrativ konference 2018

Konference for det administrative personale på skolerne

Læs mere

Uge 23 - 2018

7.6 - 1616 - Lastsikring med fjernundervisning
1616 - Lastsikring med fjernundervisning

En dags opdatering via fjernundervisning og 2 dages fremmøde

Læs mere

Uge 24 - 2018

11.6 - 1643 - Opdatering af kranfaglærernes godkendelser - uge 24
1643 - Opdatering af kranfaglærernes godkendelser - uge 24

I forbindelse med overgangen til den nye certifikatstruktur på kranområdet stilles nye krav til eksaminatorer (faglærerne).

Læs mere

Uge 26 - 2018

25.6 - 1617 - Arbejdsulykker, risikoforståelse og trafikkultur i transportbranchen
1617 - Arbejdsulykker, risikoforståelse og trafikkultur i transportbranchen

Direktiv 3.1

Læs mere
26.6 - 1618 - Kende reglerne for passagerbefordring direktiv 2.3
28.6 - 1620 - Kend reglerne for godstransport (direktivets punkt 2.2)
1620 - Kend reglerne for godstransport (direktivets punkt 2.2)

Udvidet udgave i forhold til de forrige år

Læs mere

Uge 33 - 2018

13.8 - 1622 - Lovpligtig obligatorisk efterudd. for kørelærere

Uge 34 - 2018

23.8 - 1624 - Lastsikring med fjernundervisning
1624 - Lastsikring med fjernundervisning

En dags opdatering via fjernundervisning og 2 dages fremmøde

Læs mere

Uge 36 - 2018

3.9 - 1625 - Prøveforberedende Kran (Lastbilmonterede)
1625 - Prøveforberedende Kran (Lastbilmonterede)

På dette kursus bliver du som ny kranfaglærer forberedt til den teoretiske AT-Censor prøve

Læs mere
3.9 - 1638 - Konference om svendeprøver mv.
1638 - Konference om svendeprøver mv.

ERFA og national standard for svendeprøverne

Læs mere

Uge 37 - 2018

10.9 - 1626 - Køre-hviletider med fjernundervisning
1626 - Køre-hviletider med fjernundervisning

En dags opdatering via fjernundervisning og en dags fremmøde

Læs mere

Uge 39 - 2018

24.9 - 1607 - Meritkonference 2018
1607 - Meritkonference 2018

Kom og få den nyeste informaton om meritafklaringen

Læs mere

Uge 40 - 2018

1.10 - 1627 - Farligt gods Sikkerhedsrådgiver REP.
1627 - Farligt gods Sikkerhedsrådgiver REP.

Få opdateret din viden om farligt gods sikkerhedsrådgiver reglerne

Læs mere

Uge 44 - 2018

1.11 - 1605 -Kundeservice og kommunikation Gods og Lager
1605 -Kundeservice og kommunikation Gods og Lager

Direktiv 3.6 - for gods og lager området - bemærk godskrivning

Læs mere

Uge 46 - 2018

12.11 - 1628 - Farligt gods – Sikkerhedsrådgiver NYE
1628 - Farligt gods – Sikkerhedsrådgiver NYE

Som deltager på dette kursus bliver du forberedt til Beredskabsstyrelsens eksamen for Sikkerhedsrådgivere

Læs mere

Uge 51 - 2018

17.12 - 1634 - Køre-hviletider for nørder
1634 - Køre-hviletider for nørder

Dette faglærerkursus er ikke et normalt opdateringskursus - her går vi i dybden

Læs mere
20.12 - 1637 - Farligt gods konferencen 2018
1637 - Farligt gods konferencen 2018

Få opdateret din viden om farligt gods reglerne

Læs mere