Uge 21 - 2017

22.5 - 1510 - Chaufførkonferencen 2017
1510 - Chaufførkonferencen 2017

Kom til spændende foredrag, minioplæg og kollegial og faglig sparring på TURs chaufførkonference den 22. - 23. maj 2017.

Læs mere
22.5 - 1511 - Administrativ konference 2017
1511 - Administrativ konference 2017

Konference for det administrative personale på skolerne

Læs mere
23.5 - 1512 - Krankonference 2017
1512 - Krankonference 2017

Den årligt tilbagevendende centrale faglige begivenhed for kranfaglærere

Læs mere

Uge 23 - 2017

6.6 - 1515 - Lastsikring (Direktiv 1.4)
1515 - Lastsikring (Direktiv 1.4)

Dette kursus omhandler teoretisk og praktisk lastsikringsregler (EN12195-1 2010)

Læs mere
8.6 - 1542 - Uddannelse af faglærere til transportbranchens mentoruddannelse
1542 - Uddannelse af faglærere til transportbranchens mentoruddannelse

I 2017 udbyder TUR uddannelse af de faglærere, som skal varetage undervisningen af det nye AMU-kursus.

Læs mere

Uge 25 - 2017

21.6 - 1520 - Den økonomiske kontekst – vejgods (direktivets punkt 3.7)
1520 - Den økonomiske kontekst – vejgods (direktivets punkt 3.7)

Dette kursus giver dig en række værktøjer til brug i undervisningen i den økonomiske kontekst for vejgodstransporten inden for EU-kvalifikations- og efteruddannelserne.

Læs mere
20.6 - 1519- Kriminalitet og menneskesmugling (direktiv 3.2)
1519- Kriminalitet og menneskesmugling (direktiv 3.2)

På dette kursus beskæftiger vi os med, hvordan man som chauffør bedst muligt sikrer sig mod kriminalitet og menneskesmugling.

Læs mere

Uge 26 - 2017

26.6 - 1546 - Instruktør ADR Førstehjælp og Brand
1546 - Instruktør ADR Førstehjælp og Brand

Et kursus under sikkerhedsuddannelser i farlige stoffer

Læs mere
29.6 - 1544 - 1-dags repetitions "Instruktørkursus i brand og førstehjælp til farligt gods chaufføruddannelsen"
1544 - 1-dags repetitions "Instruktørkursus i brand og førstehjælp til farligt gods chaufføruddannelsen"

Et kursus under sikkerhedsuddannelser i farlige stoffer

Læs mere

Uge 32 - 2017

10.8 - 1523 - Kend reglerne for godstransport (direktivets punkt 2.2)
1523 - Kend reglerne for godstransport (direktivets punkt 2.2)

Udvidet udgave i forhold til de forrige år

Læs mere
7.8 - 1522 - Køreteknik, distraktion og opmærksomhed
1522 - Køreteknik, distraktion og opmærksomhed

Få som faglærer styrket dine forudsætninger for at videregive troværdig og realistisk viden om opmærksomhedens betydning for køreevnen.

Læs mere

Uge 33 - 2017

14.8 - 1524 - Lovpligtig obligatorisk efterudd. for kørelærere

Uge 34 - 2017

22.8 - 1521 - Avanceret lastsikring med Peter Andersson
1521 - Avanceret lastsikring med Peter Andersson

SIDSTE CHANCE DA PETER ANDERSSON GÅR PÅ PENSION

Læs mere

Uge 36 - 2017

4.9 - 1526 - Prøveforberedende Kran (Lastbilmonterede)
1526 - Prøveforberedende Kran (Lastbilmonterede)

På dette kursus bliver du som ny kranfaglærer forberedt til den teoretiske AT-Censor prøve

Læs mere

Uge 37 - 2017

11.9 - 1527 - Efteruddannelse, lastbilmonterede kraner (certifikattype D og E)
1527 - Efteruddannelse, lastbilmonterede kraner (certifikattype D og E)

Dette kursus er for kranlærere, der ønsker et dybere kendskab til kraner, kranudstyr, anhugning, anhugningsudstyr og praktisk kranarbejde, samt implementeringen af dette i undervisningen.

Læs mere
13.9 - 1528 - Kørsel med temperaturfølsomt gods
1528 - Kørsel med temperaturfølsomt gods

Kørsel med temperaturfølsomt gods er nu blevet en obligatorisk del af hovedforløbet på speciale Godschauffør.

Læs mere

Uge 39 - 2017

25.9 - 1529 - Digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider (Direktiv 2.1)
1529 - Digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider (Direktiv 2.1)

På dette kursus bliver du klædt godt på til efterfølgende undervisning på efteruddannelserne inden for digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider. Undervisning byder bl.a. på oplæg fra en af de mest erfarne og vidende eksperter på området.

Læs mere

Uge 40 - 2017

2.10 - 1538 - Sikkerhedsrådgiver REP.
1538 - Sikkerhedsrådgiver REP.

Få opdateret din viden om farligt gods sikkerhedsrådgiver reglerne

Læs mere

Uge 43 - 2017

26.10 - 1541 - ERFA BAB 2017
1541 - ERFA BAB 2017

ERFA BAB er et par lærerige dage for faglærere, der underviser inden for modul 1, 2, 3 i den modulopdelte uddannelse, der omhandler offentlig servicetrafik og befordring af bevægelseshæmmede.

Læs mere
23.10 - 1531 - Defensiv kørsel, aggression og mørkekørsel
1531 - Defensiv kørsel, aggression og mørkekørsel

Kurset afvikles som delvis dag- og aftenkursus på grund af mørkekørsel

Læs mere

Uge 44 - 2017

3.11 - 1532 - Opdatering af digitalt kontrolapparat og køre-hviletider (direktiv 2.1)
1532 - Opdatering af digitalt kontrolapparat og køre-hviletider (direktiv 2.1)

De seneste nyheder om digitalt kontrolapparat og køre-hviletider

Læs mere
1.11 - 1540 - Farligt gods – Sikkerhedsrådgiver NYE
1540 - Farligt gods – Sikkerhedsrådgiver NYE

Som deltager på dette kursus bliver du forberedt til Beredskabsstyrelsens eksamen for Sikkerhedsrådgivere

Læs mere

Uge 48 - 2017

1.12 - 1534 - Køre-hviletider for nørder
1534 - Køre-hviletider for nørder

Dette faglærerkursus er ikke et normalt opdateringskursus - her går vi i dybden

Læs mere

Uge 51 - 2017

18.12 - 1535 - Farligt gods konferencen 2017
1535 - Farligt gods konferencen 2017

Få opdateret din viden om farligt gods reglerne

Læs mere