Uge 36 - 2017

4.9 - 1526 - Prøveforberedende Kran (Lastbilmonterede)
1526 - Prøveforberedende Kran (Lastbilmonterede)

På dette kursus bliver du som ny kranfaglærer forberedt til den teoretiske AT-Censor prøve

Læs mere

Uge 37 - 2017

11.9 - 1527 - Efteruddannelse, lastbilmonterede kraner (certifikattype D og E)
1527 - Efteruddannelse, lastbilmonterede kraner (certifikattype D og E)

Dette kursus er for kranlærere, der ønsker et dybere kendskab til kraner, kranudstyr, anhugning, anhugningsudstyr og praktisk kranarbejde, samt implementeringen af dette i undervisningen.

Læs mere
13.9 - 1528 - Kørsel med temperaturfølsomt gods
1528 - Kørsel med temperaturfølsomt gods

Kørsel med temperaturfølsomt gods er nu blevet en obligatorisk del af hovedforløbet på speciale Godschauffør.

Læs mere

Uge 39 - 2017

25.9 - 1529 - Digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider (Direktiv 2.1)
1529 - Digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider (Direktiv 2.1)

På dette kursus bliver du klædt godt på til efterfølgende undervisning på efteruddannelserne inden for digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider. Undervisning byder bl.a. på oplæg fra en af de mest erfarne og vidende eksperter på området.

Læs mere

Uge 40 - 2017

2.10 - 1538 - Sikkerhedsrådgiver REP.
1538 - Sikkerhedsrådgiver REP.

Få opdateret din viden om farligt gods sikkerhedsrådgiver reglerne

Læs mere

Uge 43 - 2017

26.10 - 1541 - ERFA BAB 2017
1541 - ERFA BAB 2017

ERFA BAB er et par lærerige dage for faglærere, der underviser inden for modul 1, 2, 3 i den modulopdelte uddannelse, der omhandler offentlig servicetrafik og befordring af bevægelseshæmmede.

Læs mere
23.10 - 1531 - Defensiv kørsel, aggression og mørkekørsel
1531 - Defensiv kørsel, aggression og mørkekørsel

Kurset afvikles som delvis dag- og aftenkursus på grund af mørkekørsel

Læs mere

Uge 44 - 2017

3.11 - 1532 - Opdatering af digitalt kontrolapparat og køre-hviletider (direktiv 2.1)
1532 - Opdatering af digitalt kontrolapparat og køre-hviletider (direktiv 2.1)

De seneste nyheder om digitalt kontrolapparat og køre-hviletider

Læs mere
1.11 - 1540 - Farligt gods – Sikkerhedsrådgiver NYE
1540 - Farligt gods – Sikkerhedsrådgiver NYE

Som deltager på dette kursus bliver du forberedt til Beredskabsstyrelsens eksamen for Sikkerhedsrådgivere

Læs mere

Uge 49 - 2017

5.12 - 1534 - Køre-hviletider for nørder
1534 - Køre-hviletider for nørder

Dette faglærerkursus er ikke et normalt opdateringskursus - her går vi i dybden

Læs mere

Uge 51 - 2017

18.12 - 1535 - Farligt gods konferencen 2017
1535 - Farligt gods konferencen 2017

Få opdateret din viden om farligt gods reglerne

Læs mere
20.12 - 1547 - Ny Taxi
1547 - Ny Taxi

ERFA Taxi med fokus på den nye uddannelse til taxichauffører

Læs mere

Uge 2 - 2018

8.1 - 1601 - Lovpligtig obligatorisk efterudd. for kørelærere

Uge 6 - 2018

5.2 - 1602 - Prøveforberedende Kran (Lastbilmonterede)
1602 - Prøveforberedende Kran (Lastbilmonterede)

På dette kursus bliver du som ny kranfaglærer forberedt til den teoretiske AT-Censor prøve

Læs mere

Uge 13 - 2018

26.3 - 1603 - Køre-hviletider med fjernundervisning
1603 - Køre-hviletider med fjernundervisning

En dags opdatering via fjernundervisning og en dags fremmøde

Læs mere
27.3 - 1605 -Kundeservice og kommunikation Gods og Lager
1605 -Kundeservice og kommunikation Gods og Lager

Direktiv 3.6 - for gods og lager området - bemærk godskrivning

Læs mere

Uge 14 - 2018

4.4 - 1607 - Meritkonference 2018
1607 - Meritkonference 2018

Kom og få den nyeste informaton om meritafklaringen

Læs mere

Uge 19 - 2018

7.5 - 1611 - Chaufførkonferencen 2018
1611 - Chaufførkonferencen 2018

Kom til spændende foredrag, minioplæg og kollegial og faglig sparring på TURs chaufførkonference 2018

Læs mere
7.5 - 1612 - Administrativ konference 2018
1612 - Administrativ konference 2018

Konference for det administrative personale på skolerne

Læs mere
8.5 - 1613 - Krankonference 2018
1613 - Krankonference 2018

Den årligt tilbagevendende centrale faglige begivenhed for kranfaglærere

Læs mere

Uge 23 - 2018

7.6 - 1616 - Lastsikring med fjernundervisning
1616 - Lastsikring med fjernundervisning

En dags opdatering via fjernundervisning og 2 dages fremmøde

Læs mere

Uge 26 - 2018

25.6 - 1617 - Arbejdsulykker, risikoforståelse og trafikkultur i transportbranchen
1617 - Arbejdsulykker, risikoforståelse og trafikkultur i transportbranchen

Direktiv 3.1

Læs mere
26.6 - 1618 - Kende reglerne for passagerbefordring direktiv 2.3
28.6 - 1620 - Kend reglerne for godstransport (direktivets punkt 2.2)
1620 - Kend reglerne for godstransport (direktivets punkt 2.2)

Udvidet udgave i forhold til de forrige år

Læs mere

Uge 33 - 2018

13.8 - 1622 - Lovpligtig obligatorisk efterudd. for kørelærere

Uge 34 - 2018

23.8 - 1624 - Lastsikring med fjernundervisning
1624 - Lastsikring med fjernundervisning

En dags opdatering via fjernundervisning og 2 dages fremmøde

Læs mere

Uge 36 - 2018

3.9 - 1625 - Prøveforberedende Kran (Lastbilmonterede)
1625 - Prøveforberedende Kran (Lastbilmonterede)

På dette kursus bliver du som ny kranfaglærer forberedt til den teoretiske AT-Censor prøve

Læs mere

Uge 37 - 2018

10.9 - 1626 - Køre-hviletider med fjernundervisning
1626 - Køre-hviletider med fjernundervisning

En dags opdatering via fjernundervisning og en dags fremmøde

Læs mere

Uge 51 - 2018

17.12 - 1634 - Køre-hviletider for nørder
1634 - Køre-hviletider for nørder

Dette faglærerkursus er ikke et normalt opdateringskursus - her går vi i dybden

Læs mere
20.12 - 1637 - Farligt gods konferencen 2018
1637 - Farligt gods konferencen 2018

Få opdateret din viden om farligt gods reglerne

Læs mere