1517 - Logistikspecialet

På dette faglærerkursus er nøglebegrebet "Helhedstankegang"


Kurset vil tage afsæt i Porters værdikæde og denne betydning for virksomhedens processer og analyse heraf. I denne analyse lægges der stor vægt på organisation, ledelse og motivation. Logistikbegreber og metoder herunder SCM, 3. parts logistik og LEAN tankegang. Derudover inddrages indkøbets betydning og der trækkes en rød tråd til lagerøkonomi.
Som underviser lære du at facilitere en virksomhedsrapport som eleverne skal udarbejde i henhold til deres praktikvirksomheder med værdikæden som udgangspunkt.

På kurset udarbejdes der også forslag til lektionsplan samt et idékatalog til cases, opgaver og præsentationen.

Som følge af EUD reformen og de mange nye krav og ikke mindst mange nye undervisere er dette kursus yderst relevant.
Logistikkens hastige udvikling bliver stadig en større aktør i virksomhedens konkurrencedygtighed i disse år, hvor e-handlen eksploderer og skaber nye krav til at se logistikken som kompleks helhed. 

Kurset har specielt til formål at inspirere til innovation og erfaringsudveksling i logistikspecialet, samtidig er det vigtigt at inddrage praktikvirksomhederne så de bliver en medspiller i elevernes logistikuddannelse.

Hvem kan deltage?
Alle faglærere - nye som erfarne faglærere som underviser i logistikspecialet.

Varighed
2 dage.

Afviklingsform
ERFA, oplæg og workshops

Kursusleder:
Anders Gyldenøhr 
Anders Gyldenøhr er ansat på Aarhus Tech, hvor han underviser på logistikspecialet og andre andre fag på lager hovedforløbet.
Anders har en fortid som fragtchauffør, lagerchef i tøj- og skobranchen og er uddannet akademiøkonom i organisation og ledelse samt international transport og logistik. Derudover har han diplom i erhvervspædagogik.

Hanne Jepsen
Hanne Jepsen er ansat på UC Holstebro, hvor hun underviser på lager hovedforløbet og lager Trin 3. Hanne er uddannet akademiøkonom i organisation og ledelse samt international transport og logistik. Hun har også et diplom i erhvervspædagogik.

Sted:
Hotel Kolding Fjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding

Min. antal deltagere:
12

Maks. antal deltagere:
24 

Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og pris

18. - 19. december 2017

Pris:

Excl.overnatning: Kr. 4.050,-
Incl.overnatning: Kr. 4.745,-

For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen, je@tur.dk

Vedr. det faglige indhold:
Kursusleder Anders Gyldenøhr, agy@aarhustech.dk
og
Hanne Jepsen,
haj@ucholstebro.dk

Deltagerliste

 

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag