1542 - Uddannelse af faglærere til transportbranchens mentoruddannelse

I 2017 udbyder TUR uddannelse af de faglærere, som skal varetage undervisningen af det nye AMU-kursus.

Sidste år lancerede transportbranchen en ny mentoruddannelse for oplæringsansvarlige i transportvirksomheder. 

Det primære formål med transportbranchens mentoruddannelse er at hjælpe virksomhederne med at finde vej til et succesfuldt lærlingeforløb, så lærlinge ikke falder uddannelsen.

Transportbranchens uddannelse for lærepladsansvarlige medarbejdere bliver udbudt som et AMU-kursus af 3 dages varighed.

AMU-kurset henvender sig primært til oplæringsansvarlige medarbejdere, men afhængig af den enkelte virksomheds størrelse, kan kurset også være relevant for uddannelsesansvarlige medarbejdere. For det første er det vigtigt, at disse medarbejdere har lyst og energi til at påtage sig opgaven som mentor. For det andet er det vigtigt, at de er klædt på til at løfte opgaven i virksomheden og overfor lærlingen.

Faglærerkurset henvender sig primært til de skoler, som ikke allerede har deltaget på det første faglærerkursus i maj 2016. Men alle skoler kan melde faglærere til kurset.

Alle deltagende skoler får efterfølgende tilsendt kampagnematerialer fra TUR, som de kan bruge til at markedsføre uddannelsen for virksomhede. Kampagnematerialerne omfatter bl.a. film, artikler og foldere.

På faglærerkurset udarbejdes en vejledende lektionsplan for uddannelsesforløbet og der vil blive gennemgået censtrale emner for området så som:

- Hvad er mentorrollen
- Ungdomskultur
- Unge med udfordringer, som fx. læse/skrivevanskeligheder eller diagnoser
- Forventningsafstemning
- Den gode og den svære samtale
- Læringsstrategier
- At skabe sammenhæng mellem praktik og skole

Desuden vil faglærerkurset fokusere på formidlingsopgaven, således at faglærerne er klædt på til at møde en bred vifte af medarbejdere fra virksomhederne.

Faglærerkurset er et 2-dages kursus (2 enkelte dage med en uges mellemrum) og finder sted på flg. tidspunkter:

Torsdag den 8. juni og onsdag den 14. juni 2017.

Hvem kan deltage?
Faglærere der fremover skal varetage uddannelsen af de lærepladsansvarlige i virksomhederne.

Varighed

2 dage (men fordelt på 2 enkelt dage med en uges mellemrum)

Afviklingsform

Oplæg, teori, workshops 

Kursusledere:
Peter Brøgger og Jette Lindskov

Sted:
EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia

Min. antal deltagere:
8

Maks. antal deltagere:
14
Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og pris

8. og 14. juni 2017 

Pris for begge dage i alt: kr. 3.425,- 

For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen, je@tur.dk

Vedr. det faglige indhold:
Kursusleder Peter Brøgger, peb@eucl.dk eller

Jette Lindskov, jel@eucl.dk

Deltagerliste

Program

 Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag