1602 - Opdatering af kranfaglærernes godkendelser - uge 6

I forbindelse med overgangen til den nye certifikatstruktur på kranområdet stilles nye krav til eksaminatorer (faglærerne).

De nye krav er stillet jf. Arbejdstilsynets bestemmelser for godkendelse af eksaminatorer. Ifølge godkendelsesreglerne skal eksaminatorerne bl.a. være i besiddelse af krancertifikater til de områder, de skal undervise i.

For at sikre, at allerede godkendte eksaminatorer inden for de tidligere certifikatområder kategori D, E og B, fortsat kan opretholde deres godkendelser i forhold til de nye certifikatområder, skal disse erhverve nye certifikater inden en fastsat frist på et halvt år.

Det betyder, at faglærere, som er godkendt som eksaminatorer, inden den 1. juli 2018 skal have erhvervet nye certifikater og deltaget et af i nedenstående eksaminator-opdateringsuddannelse, som finder sted i:

Uge 6 på AMU Nordjylland

Uge 9 på EUC Lillebælt

Uge 15 på TEC

Uge 16 på EUC Lillebælt

Varighed
5 dage

Dato for dette kursus

Hvis du gerne vil deltage i kurset i uge 6 på AMU Nordjylland, skal du tilmelde dig på denne side via linket på den grønne knap i højre hjørne.

Hvis du hellere vil deltage i en af de andre uger, så gå tilbage i kursuskalenderen under den uge du ønsker at deltage i og foretag tilmelding der.

Kursusleder

Tommy Nissen er underviser på AMU Nordjylland i Aalborg, inden for Transport & Logistik - Gods, med hovedområde Lastbilmonterede kraner samt Vintertjeneste.

Sted
AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Min. antal deltagere:
4

Maks. antal deltagere:
16


Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og pris

5. - 9. februar 2018Pris:

Excl. overnatning: 5.550,- kr. 
Inkl. overnatning: 9.150,- kr.


 

For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen, je@tur.dk

Vedr. det faglige indhold:
Kursusleder Tommy H. Pedersen, thp@amunordjylland.dk

Deltagerliste

Program

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag