1605 -Kundeservice og kommunikation Gods og Lager

Direktiv 3.6 - for gods og lager området - bemærk godskrivning

Bemærk godskrivning jf. Trafikstyrelsens Bekendtgørelse

På dette faglærerkursus bliver du introduceret til kommunikationsteorier ved hjælp af cases og situationsøvelser. Intern og ekstern service og kommunikation

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til faglærere der underviser eller skal undervise i kundeservice samt til de faglærere der gerne vil have genopfrisket deres viden.

Godskrivning
Iflg. Trafikstyrelsens Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, skal undervisere deltage i relevant efteruddannelse i 3 dage minimum hvert andet år blandt de emner, som er anført i bilag for denne bekendtgørelse.

Ved deltagelse i dette faglærerkursus, kan deltageren efter gennemført uddannelse dokumentere hvad der svarer til 2 dages relevant efteruddannelse.
 
Varighed
2 dage

Afviklingsform
Teori, oplæg og cases. 
 
Kursusledere
Lilli Larsen 

Lilli Larsen har mange års bred erfaring inden for transportområdet. Hun har tidligere undervist på TURs faglærerkurser i ny teknologi og holdningsbearbejdelse og er kursusleder/underviser på flere af TURs faglærerkursus i kundeservice, kommunikation og konflikthåndtering.

Sted
Hotel Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens    

Min. antal deltagere
8
 
Maks. antal deltagere
30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og pris

1. - 2. november 2018 

Kurset afholdes.

Pris:

Excl. overnatning kr. 4.225,-
Inkl. overnatning kr. 4.925,-

For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen, je@tur.dk

Vedr. det faglige indhold:
Kursusleder, Lilli Larsen, lilli@eks.dk

Deltagerliste

Program

 

 

  

 

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag