1610 - Erfa Bus 2018

Bliv opdateret i forhold til regler, praksis og erfaringer inden for personbefordringsområdet.

Bemærk godskrivning jf. Trafikstyrelsens Bekendtgørelse

På konferencen ERFA BUS 2018 vil vi som vanligt sætte fokus på aktuelle emner, der gælder både i forhold til AMU og EUD, herunder regler, praksis og erfaringsudvekling inden for personbefordringsområdet, f.eks. skal vi se nærmere på aktuelle problemstillinger vedrørende den grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelsen.

Da en ERFA er faglærernes forum, opfordrer TUR alle deltagende faglærere til at henvende sig til TUR, hvis de mener der er særlige emner, der er behov for bliver programsat. I dette tilfælde bedes man venligst henvende sig til Mogens Ellgaard-Cramer på mail: mc@tur.dk eller til Jes-Peter Nielsen på mail: jpn@turforlag.dk

Hvem kan deltage?
Undervisere på personbefordringsuddannelserne - bus.

Godskrivning:
Iflg. Trafikstyrelsens Bekendtgørelse om kvalitetskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, skal undervisere deltage i relevant efteruddannelse i 3 dage minimum hvert andet år blandt de emner, som er anført i bilag for denne bekendtgørelse.

Ved deltagelse i dette faglærerkursus, kan deltageren efter gennemført uddannelse dokumentere hvad der svarer til 0,5 dags relevant efteruddannelse.

Varighed
2 dage - Kurset starter torsdag kl. 10:00 og slutter fredag omkring kl. 13:00

Afviklingsform
Oplæg i plenum og erfaringsudveksling og virksomhedsbesøg

Kursusledere:
Jes-Peter Nielsen og Mogens Ellgaard-Cramer 

Jes-Peter har en mangeårig baggrund som kørelærer og underviser på både på de grundlæggende kurser og inden for efteruddannelsen på eksternområdet. Han har de seneste 9 år arbejdet med undervisningsmaterialer og interaktive programmer til arbejdsmarkedsuddannelserne.

Mogens Ellgaard-Cramer er ansat som uddannelseskonsulent i TUR. Mogens har en mangeårig baggrund som kørelærer og har bl.a. undervist på den grundlæggende kvalifikationsuddannelse og på EU-efteruddannelsen.

Sted
Hotel Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens  

Min. antal deltagere:
11

Maks. antal deltagere:
40
Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og pris

 11. - 12. oktober 2018 

Pris:

Excl.overnatning: kr. 4.300,-  
Incl.overnatning: kr. 5.195,-

For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen, je@tur.dk

Vedr. det faglige indhold:
Kursusleder Johnny Bengtson, jb@tur.dk

Deltagerliste

Program

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag