1612 - Administrativ konference 2018

Konference for det administrative personale på skolerne


Konfererencen er hovedsaglig en ERFA Konference, hvor deltagerne får mulighed for at drøfte konkrete udfordringer i deres
hverdag samt konkrete indlæg fra en række fag med særlige regler.
Lige som sidste år vil der også komme interessante oplægsholdere som vil fortælle om aktuelle emner.

Detaljerne for den administrative konference er vi ikke helt klar med endnu, men der vil være forskellige hovedemner på programmet, lige som der vil blive mulighed for erfaringsudveksling skolerne/deltagerne imellem.

Men yderligere information vil fremgå når vi har programmet klar.

Hvis der er emner man ønsker behandlet på denne konference for administrativt personale, venligst kontakt Jane Ellingsen i TUR på mail: je@tur.dk

Hvem kan deltage?
Medarbejdere fra AMU og EUD skoler. Målgruppen er både kursussekretærer, uddannelseskonsulenter og andre der har med de administrative bestemmelser at gøre. 

Varighed
2 dage

Afviklingsform
Konference - konferencen starter kl. 10:00 den første dag og slutter lige efter frokost dag 2.

Kursusleder
Michael Andersen og Jane Ellingsen
Michael Andersen er ansat i TUR som Teknisk konsulent med ansvar for Multitest systemet.

Jane Ellingsen er ansat i TUR som Kursuskoordinator og har ansvar for TURs faglærerkurser.

Sted
Hotel Kolding Fjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding. 
 
Min. antal deltagere
20
 
Maks. antal deltagere
40
 
 

Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og pris

7. - 8. maj 2018

Pris: 

Excl. overnatning kr. 3.625,-
Inkl. overnatning kr. 4.325,-

For mere information

Vedr. tilmelding og fagligt indhold:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen, je@tur.dk

Deltagerliste

 

 

 

 

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag