1617 - Arbejdsulykker, risikoforståelse og trafikkultur i transportbranchen

Direktiv 3.1

Bemærk godskrivning jf. Trafikstyrelsens Bekendtgørelse

Dette kursus giver faglæreren indsigt og viden om ulykker indenfor transportbranchen med fokus på at give et indblik i:

Ulykker i trafikken
Ulykker udenfor trafikken (arbejdsulykker)

under begge punkter fokuseres på at give faglæreren viden om:

Hvor sker ulykkerne
Hvorfor sker ulykkerne
Hvem er skyld i ulykkerne
Typer af ulykker (soloulykker, mødeulykker osv.)

Konsekvenser af ulykker:
Personligt
Socialt
Materielt
Økonomisk

Risikoforståelse:
Hvordan agerer chauffører ved potentielle farer
Hvilke faktorer kan påvirke chaufførers risikoforståelse:
Psykologisk
Sociologisk 

Hvem kan deltage?
Faglærere der underviser eller forventes at skulle undervise på den grundlæggende kvalifikationsuddannelse inden for vejgods- og personbefordringsområderne.

Godskrivning:
Iflg. Trafikstyrelsens Bekendtgørelse om kvalitetskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, skal undervisere deltage i relevant efteruddannelse i 3 dage minimum hvert andet år blandt de emner, som er anført i bilag for denne bekendtgørelse.

Ved deltagelse i dette faglærerkursus, kan deltageren efter gennemført uddannelse dokumentere hvad der svarer til 1 dags relevant efteruddannelse.

Varighed
1 dag

Afviklingsform
Teori 

Kursusleder
Thomas Troglauer.
Thomas Troglauer er uddannet psykolog og har i mange år arbejdet med formidling af trafiksikkerhedspsykologi.

Sted
AMU-Syd, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding 

Min. antal deltagere:
8

Maks. antal deltagere:
24

Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og pris

25. juni 2018

Pris:

Kr. 1.500,- 

Godskrivning:
læs mere nedenfor jf. Trafikstyrelsens bekendtgørelse

 

For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen, je@tur.dk

Vedr. det faglige indhold:
Kursusleder Thomas Troglauer, ttroglauer@gmail.com

Deltagerliste

Program

 

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag