1618 - Kende reglerne for passagerbefordring direktiv 2.3

Bemærk godskrivning jf. Trafikstyrelsens Bekendtgørelse

På kurset gennemgås emnet med udgangspunkt i den nyeste viden på området, og på baggrund af minimumskravene til kvalifikationer og uddannelse i EU direktivet 2.3

I løbet af dagen vises eksempler på hvordan undervisningen kan struktureres og fremlægges. Endvidere vil der være mulighed for erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Hvem kan deltage?
Nye og erfarne faglærere der underviser eller skal til at undervise inden for personbefordringsområdet. 

Godskrivning:
Iflg. Trafikstyrelsens Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, skal undervisere deltage i relevant efteruddannelse i 3 dage minimum hvert andet år blandt de emner, som er anført i bilag for denne bekendtgørelse.

Ved deltagelse i dette faglærerkursus, kan deltageren efter gennemført uddannelse dokumentere, hvad der svarer til 1 dags relevant efteruddannelse.

Varighed
1 dag

Afviklingsform
Teori, praktiske øvelser og ERFA  

Kursusleder
Jesper Poulsen og Mogens Ellgaard-Cramer
Jesper Poulsen er ansat som faglærer på AMUJUUL og han har mange års erfaring som underviser inden for transportbranchen.

 

Mogens Ellgaard-Cramer er ansat i TUR som konsulent på personbefordringsområdet. 

Sted
AMU-Syd, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding 

Min. antal deltagere
8

Maks. antal deltagere
24

 

 

 

 

 

 

Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og pris

26. juni 2018


Pris:
Kr. 1.995,-

Godskrivning:
læs mere nedenfor jf. Trafikstyrelsens bekendtgørelse

For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen, je@tur.dk

Vedr. det faglige indhold:
Kursusleder, Mogens Ellgaard-Cramer, mc@tur.dk

Deltagerliste

Program

 

 


Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag