1619 - At kende de karakteristiske egenskaber vedkraftoverføring (direktiv 1.1)

Direktiv 1.1

Bemærk godskrivning jf. Trafikstyrelsens Bekendtgørelse

Dette kursus afholdes på Sjælland i foråret 2018 og i Jylland efteråret 2018.

Inden fremmødedagen skal faglærerens niveau sikres via fjernundervisning, som afsluttes med en prøve der skal beståes.
Mere information om dette kommer.

Fjernundervisningsdaelen 1 dag indeholder:
Undervisning i de grundlæggende regler for køre-hviletidsbestemmelser.  
Undervisning i grundlæggende kendskab til kontrolapparat. 
Prøve i de grundlæggende regler for køre-hviletidsbestemmelser og anvendelse af kontrolapparat.

1 dags fremmøde dagen indeholder:
Udfoldelse af reglerne
Undtagelser fra reglerne samt myndighedernes fortolkninger af disse
Undervisningstræning

Hvem kan deltage?
Faglærere på den grundlæggende kvalifikationsuddannelse og den lovpligtige efteruddannelse samt faglærere der underviser i køre-hviletidsreglerne i det omfang der er krævet i forbindelse med kørekortundervisningen.

Deltagerne skal medbringe til kurset:
Bærbar PC skal medbringes til fremmødedagen og på fjernundervisningsdagen skal faglæreren anvende PC med programmet "TUR Køre-hviletid" samt have internet adgang.

Godskrivning:
Iflg. Trafikstyrelsens Bekendtgørelse om kvalitetskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, skal undervisere deltage i relevant efteruddannelse i 3 dage minimum hvert andet år blandt de emner, som er anført i bilag for denne bekendtgørelse.

Ved deltagelse i dette faglærerkursus, kan deltageren efter gennemført uddannelse dokumentere hvad der svarer til 1 dags relevant efteruddannelse.

Adgangskrav/deltagerforudsætninger
Kurset er kun for faglærere, der underviser eller tidligere har undervist i køre-/hviletider på efteruddannelsen.

Varighed
1 dag

Afviklingsform
Teori og oplæg 

Kursusleder
Poul Erik Rasmussen
Poul Erik Rasmussen er ansat på AMU-Syd om faglærer og har mange års erfaring inden for området

Sted
AMU-Syd, C.F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding 

Min. antal deltagere:
8

Maks. antal deltagere:
16

Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og pris

27. juni 2018

Pris:

Kr. 2.095,- 

Godskrivning:
læs mere nedenfor jf. Trafikstyrelsens bekendtgørelse

 

For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen, je@tur.dk

Vedr. det faglige indhold:
Kursusleder Mogens Ellgaard-Cramer, mc@tur.dk

 

 

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag