1620 - Kend reglerne for godstransport (direktivets punkt 2.2)

Udvidet udgave i forhold til de forrige år

Bemærk godskrivning jf. Trafikstyrelsens Bekendtgørelse

Vi går mere i dybden med kursets indhold og belyser flere emner grundigere i forhold til de forrige år.

På kurset gennemgås de nyeste lovregler og bekendtgørelser på området, herunder:

  • Den reviderede godslov
  • Nationale bestemmelser og regler
  • Opdatering af internationale love og regler

På kurset gives der eksempler på hvordan emnet kan struktureres og anvendes i den daglige undervisning. Endvidere vil der være mulighed for erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Nye krav til kursuslederen for at sikre høj kvalitet på TURs faglærerkurser
Kursuslederen medbringer og præsenterer et forslag til lektions- og undervisningsplan for faglærerne, for det pågældende fag, der undervises i.

Undervisningsplanen kan danne grundlag og give inspiration til den lokale undervisningsplan, som faglærerne anvender på
egen skole også set i forhold til det vejledende pensum.

Hvem kan deltage?
Undervisere på den grundlæggende kvalifikationsuddannelse

Godskrivning:
Iflg. Trafikstyrelsens Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, skal undervisere deltage i relevant efteruddannelse i 3 dage minimum hvert andet år blandt de emner, som er anført i bilag for denne bekendtgørelse.

Ved deltagelse i dette faglærerkursus, kan deltageren efter gennemført uddannelse dokumentere hvad der svarer til 1,5 dags relevant efteruddannelse.

Varighed
2 dage

Afviklingsform
Teori

Kursusleder
Jes-Peter Nielsen 
Jes-Peter har en mangeårig baggrund underviser på både på de grundlæggende kurser og inden for efteruddannelsen på eksternområdet. I dag arbejder han i TURForlag med undervisningsmaterialer og interaktive programmer til arbejdsmarkedsuddannelserne.

Ekstern oplægsholder
Oplægsholderen på kurset er Anton Ahrensberg fra Vognmandsspecialisterne. Anton er et særdeles velkendt ansigt i transportbranchen, idet han har tidligere arbejdet som faglærer i AMU-systemet og som underviser på vognmandsuddannelserne for DTL, og kender dermed reglerne for godstransport fra nærmeste hold.

Sted:
Hotel Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Min. antal deltagere:
10

Maks. antal deltagere:
24

Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og pris

28. - 29. juni 2018


Pris:

Excl. overnatning 3.575,- kr.
Inkl. overnatning 4.275,- kr.

Godskrivning:
læs mere nedenfor jf. Trafikstyrelsens bekendtgørelse

For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen, je@tur.dk

Vedr. det faglige indhold:
Kursusleder Jes-Peter Nielsen, jpn@turforlag.dk

Deltagerliste

Program

 

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag