1625 - Prøveforberedende Kran (Lastbilmonterede)

På dette kursus bliver du som ny kranfaglærer forberedt til den teoretiske AT-Censor prøve

På dette kursus fokuseres der på forberedelse til den "udvidede" teoretiske prøve på Kran D- eller E-området, og det forudsættes derfor, at min. basis er på plads.

På kurset tages der konkret udgangspunkt i:

• Kompetencebeskrivelser
• Censorvejledning(er)
• Standard(er)
• Relevante AT-meddelelser
• UV-materialer
• Rettigheder og pligter
• Teoretiske og praktiske certifikatprøver

Kurset slutter med en teoretisk prøve, der skal bestås.

Den praktiske prøve
Den praktiske prøve kan afvikles, når den teoretiske prøve er bestået. Praktiske prøver afvikles løbende, og dato for dette aftales med kursuslederen.

Eventuel dispensation for kravet om praktisk prøve, jvf. bestemmelserne i gældende censorvejledninger.

Hvem kan deltage?
Nye og erfarne faglærere, der ønsker forberedelse til teoretisk AT censor-prøve, til Lastbilmonteret kran, hhv. certifikattyperne D og E
og som søger om godkendelse som AT-eksaminator hhv. kran-certifikattype D og E, med baggrund i gældende censorvejledninger.

Adgangskrav/deltagerforudsætninger
Deltagelse kræver krancertifikat til lastbilmonteret kran. Deltageren skal desuden have nogen generel undervisningserfaring.
Desuden forudsættes det at deltagerne har en god og opdateret indsigt i Arbejdstilsynets bestemmelser for kranføreruddannelser;
kranbetjening og anhugning mv. (I praksis på niveau med gennemført/repeteret kranføreruddannelse hhv. certifikattype D/E
inden for det sidste års tid.

Varighed
3 dage

Afviklingsform
Fortrinsvis teoribaseret, hvor der dog kan indgå praktiske demonstrationer mv.

Kursusleder
Tommy Hougaard Nissen - der er underviser på AMU Nordjylland i Aalborg, inden for Transport & Logistik - Gods, med hovedområde Lastbilmonterede kraner samt Vintertjeneste.

Sted
AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Min. antal deltagere:
4

Maks. antal deltagere:
12


Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og pris

3. - 5. september 2018

Teoriprøven afvikles den 5. september 2018.

Pris:

Excl. overnatning Kr. 4.925,-
Incl. overnatning Kr. 5.850,- inkl. fuld forplejning.
Overnatningen foregår på Nørresundby Idrætscenter, Lerumbakken 11, 9400 Nr. Sundby

Pr. prøve Kr. 3.000,-

 

For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen, je@tur.dk

Vedr. det faglige indhold:
Kursusleder Tommy H. Nissen, thp@amunordjylland.dk

Deltagerliste

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag