1630 - Oplagring og forsendelse af farligt gods


Dette faglærerkursus giver en introduktion til kurset: "Håndtering og forsendelse af farligt gods" med vægt lagt på den praktiske del. Ligeledes får faglæreren kendskab til reglerne for forsendelse af farligt gods i begrænsede mængder kap. 1.3
På kurset vil faglæreren også få lektionsplan som kan bruges til egen undervisning.  

Hvem kan deltage?
Kurset er tiltænkt faglærere der underviser i eller skal undervise i emnet - både AMU og EUD faglærere.

Adgangskrav/deltagerforudsætninger

Faglæreren skal have erhvervet ADR bevis og have et grundlæggende kendskab til farligt gods reglerne både indenfor ADR og IMDG.

Varighed
2 dage

Afviklingsform
Teori og praktiske øvelser

Kursusleder
Finn Julbæk Christensen
Finn Julbæk Christensen er ansat på Learnmark, hvor han har undervist i bl.a. Lastsikring og farligt gods i mange år. Derudover er han sikkerhedsrådgiver.

Sted
Learnmark, Strandpromenaden 4C, 8700 Horsens  

Min. antal deltagere:
12

Maks. antal deltagere:
20

Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og pris

17. - 18. september 2018 

Pris:

Excl. overnatning 3.260,- kr.
Incl. overnatning 3.960,- kr.

For mere information

Vedr. tilmelding: kursuskoordinator Jane Ellingsen, je@tur.dk

Vedr. det faglige indhold: Kursusleder Finn V. Julbæk, fjc@learnmark.dk

Deltagerliste

 

 

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag