1633 - Lagerøkonomi 2.0 - Opgaveløsning

Opgaveløsning i faget Lagerøkonomi


Det overordnede mål er at klæde faglæreren på til at gå direkte ind i klasselokalet og undervise i faget "Lagerøkonomi 2.2". På kurset bliver det nye undervisningsmateriale fra 2016 gennemgået. Der vil både være individuelle opgaveløsninger og i samspil med de andre deltagere på faglærerkurset. Faglæreren vil herefter kunne undervise i beregning af relevante lagerøkonomiske nøgletal- herunder dækningsgrad, omsætningshastighed, kapitalbehov. Faglæreren lærer endvidere at beregne faste og variable omkostninger, optimale indkøbsstørrelser, vurdere tilbud om rabat samt foretage ABC analyse. Faglæreren vil efter endt kursus kunne formidle regnskabsforståelse - herunder resultatopgørelse og balance. 

Hvem kan deltage?

Undervisere der skal til at undervise i faget "Lagerøkonomi", som både indgår i hovedforløb 3 og i logistikspecialet på Lager og logistikoperatøruddannelsen. 

Medbring venligst til kurset: 

Bærbar PC med programmerne:  Microsoft Office pakken eller minimum Exel.

Varighed 
3 dage

Afviklingsform
Teori og workshop inkl. læreoplæg

Kursusleder
Anders Gyldenøhr. 
Anders Gyldenøhr er ansat som faglærer på Aarhus Tech, hvor han underviser i logistikspecialet og i andre fag på lager hovedforløbet. Anders Gyldenøhr har en fortid som fragtchauffør og lagerchef i tøj-. og skobranchen. Han er uddannet akademiøkonom i organisation og ledelse samt i international transport og logistik. Derudover har han diplom i erhvervspædagogik.

Sted
Hotel Scandic, Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Min. antal deltagere:
10

Maks. antal deltagere
16


Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og Pris

29. - 31. oktober 2018

Pris:

Excl. overnatning kr. 2.825,-
Incl. overnatning kr. 4.625,-

For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen, je@tur.dk

Vedr. det faglige indhold:
Kursusleder Anders Gyldenøhr, agy@aarhustech.dk

Deltagerliste

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag