1643 - Opdatering af kranfaglærernes godkendelser - uge 24

I forbindelse med overgangen til den nye certifikatstruktur på kranområdet stilles nye krav til eksaminatorer (faglærerne).

De nye krav er stillet jf. Arbejdstilsynets bestemmelser for godkendelse af eksaminatorer. Ifølge godkendelsesreglerne skal eksaminatorerne bl.a. være i besiddelse af krancertifikater til de områder, de skal undervise i.

For at sikre, at allerede godkendte eksaminatorer inden for de tidligere certifikatområder kategori D, E og B, fortsat kan opretholde deres godkendelser i forhold til de nye certifikatområder, skal disse erhverve nye certifikater inden en fastsat frist på et halvt år.

Det betyder, at faglærere, som er godkendt som eksaminatorer, inden den 1. juli 2018 skal have erhvervet nye certifikater og deltaget et af i nedenstående eksaminator-opdateringsuddannelse, som finder sted i:

Uge 6 på AMU Nordjylland

Uge 9 på EUC Lillebælt

Uge 16 på EUC Lillebælt

Uge 24 på TEC, Hvidovre

Varighed
5 dage

Dato for dette kursus

Hvis du gerne vil deltage i kurset i uge 24 på TEC i Hvidovre, skal du tilmelde dig på denne side via linket på den grønne knap i højre hjørne.

Hvis du hellere vil deltage i en af de andre uger, så gå tilbage i kursuskalenderen under den uge du ønsker at deltage i og foretag tilmelding der.

Kursusleder

Kommer snart

Sted
TEC, Stamholmen 193- 215, 2650 Hvidovre 

Min. antal deltagere:
4

Maks. antal deltagere:
16


Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og pris

11. juni - 15. juni 2018


Pris:

Excl. overnatning: 5.550- kr. 
Inkl. overnatning: 9.150,- kr.
 

For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen, je@tur.dk

Vedr. det faglige indhold: Tommy H. Nissen, tpe@amunordjylland.dk
Kursusleder

Deltagerliste

Program

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag