1700 - Vidensdeling og inspiration til planlægning af studietur på egen skole - UDSAT - NY DATO KOMMER

Vidensdeling og inspiration til planlægning af studietur på egen skole - inspirationskursus

I forbindelse med den obligatoriske studietur på svendeprøve forløbet for lager og gods afholdes erfa, der har til formål at inspirere og vidensdele ideer, destinationer og besøgspunkter. 

Hvordan sikre vi os et ordentlig fagligt indhold i studieturen og sørge for, at virksomhederne får den rapport, som deres lærling har været med til at lave.
Hvordan inddrager den enkelte underviser de hertil bundne mål for faget.
Hvordan håndterer elever der ikke kan deltager i studieturen.

Begrundelsen for at afholde denne erfa er at studieture gennemføres, meget forskelligt fra skole til skole med hensyn til indhold og målopfyldelse.

Transportuddannelserne har en enestående ordning derfor er det vigtigt at vi administrerer den ordenlige på skolerne og dele vores erfaringer med hinanden.

Du er medvirkende til planlægning og er aktiv i afholdelse af studieture. Til dette kursus skal deltagere medbringe oplæg til tidligere afholdt studietur, enten for lager eller gods.

Dette kursus er altså ikke et faglærerkursus, hvor kurset ender med at vi tager på studietur sammen - men et kursus hvor du får inspiration til hvordan du selv planlægger studietur på egen skole. 

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til faglærere der planlægger studieture i forbindelse med svendeprøve modulet for lager og gods.

Varighed
2 dage

Afviklingsform
Teori, debat, erfa og oplæg.

Kursusledere:
Anita S. V. Holm 
Anita S.V. Holm er ansat som faglærer på Learnmark og underviser også inden for lagerområdet.

Sted
Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding    

Min. antal deltagere
12

Maks. antal deltagere
80


 

Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og pris

3. - 4. januar 2019

KURSET ER UDSAT - NY DATO KOMMER

Pris:

Excl. overnatning kr. 2.860,-
Inkl. overnatning kr. 3.555,- 

For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen, je@tur.dk

Vedr. det faglige indhold:
Kursusleder Anita S.V. Holm ansn@learnmark.dk

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag