Lægeattest til kategori 2 - bus eller lastbil

Ved erhvervelse af kørekort til lastbil eller bus er der i modsætning til almindelig personbil krav om en kategori 2 lægeattest. En sådan attest kan betyde, at sygdomme som ikke tidligere havde betydning for erhvervelse af kørekort, kan få det nu.

Det vil ofte give en længere sagsbehandlingstid hos Politiet, hvis man i lægeattesten har nogle helbredsmæssige anmærkninger. Denne forlængede sagsbehandling kan risikere at gå ud over varigheden af eksempelvis kurser, som den enkelte tager.

Derfor har TUR udviklet en folder, der skal give overblik over, hvilke forhold der kan påvirke sagsbehandlingen, og hvordan man skal håndtere det.

Læs folderen