Deltagerbetaling

Deltagerbetalingens størrelse fastsættes fra år til år. På alle kurser er der med virkning fra 1. januar 2012 en deltagerbetaling på mellem 0 kr., 118 kr., eller 178 kr. pr. dag. AMU-udbyderen kan opkræve højere deltagerbetaling, dog maksimalt 140 kr. ekstra, hvis der er tale om særlig tilrettelæggelse af kurset, men udbyderen skal dokumentere sine omkostninger.

Langt de fleste transportkurser koster 118 kr. pr. dag i deltagerbetaling.


VEU-godtgørelse

Deltagere, der har en uddannelse til og med faglært niveau, kan få løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse), tilskud til befordring og tilskud til kost og logi.

VEU-godtgørelsen er 3.152 kr. om ugen svarende til 80 % af den højeste dagpengesats. VEU-godtgørelse beregnes efter, hvor meget undervisning, deltageren er tilmeldt, og hvor meget vedkommende vil være fraværende fra arbejdet på grund af uddannelsen.

Læs mere om VEU-godtgørelse 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag