Deltagerbetaling for AMU-kurser

Deltagerbetaling fastsættes fra år til år og kan ses i takstkataloget, som Undervisningsministeriet udgiver hvert år. I 2020 er deltagerbetalingen på mellem 630 kroner og 940 kroner pr. uge. Der kan dog være et tillæg på op til 700 kroner pr. uge. AMU-udbyderen kan opkræve højere deltagerbetaling, hvis der er tale om særlig tilrettelæggelse af kurset, men udbyderen skal dokumentere sine omkostninger.

Læs mere om deltagerbetaling på Undervisningsministerets hjemmeside


VEU-godtgørelse
Deltagere, der har en uddannelse til og med faglært niveau, kan få løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse), tilskud til befordring og tilskud til kost og logi.

VEU-godtgørelsen svarer til 100% af den høje dagpengesats. VEU-godtgørelse beregnes efter, hvor meget undervisning, deltageren er tilmeldt, og hvor meget vedkommende vil være fraværende fra arbejdet på grund af uddannelsen.

Læs mere om VEU-godtgørelse 


Personer med en videregående uddannelse
Som følge af aftale om ekstraordinært løft af ledige mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten får personer med en uddannelse udover faglært niveau fra 1. september 2020 adgang til certifikatkurser i AMU på ordinære vilkår. Ordningen gælder frem til og med udgangen af 2021.

Det betyder, at personer med en videregående uddannelse ligesom ufaglærte og faglærte skal betale den ordinære/lave pris for deltagelse i et certifikatkursus i AMU.

Ordningen gælder for certifikatkurser, der påbegyndes 1. september 2020 eller senere og afsluttes senest 31. december 2021.

Omfattet er alle uddannelser, der er markeret som certifikatuddannelse i Uddannelsesadministration.dk samt uddannelser, der indgår som valgfri del af EU-kvalifikationsuddannelse til erhvervschauffører.

Det skal bemærkes, at reglerne om VEU-godtgørelse ikke er ændret. Det betyder, at deltagere med en videregående uddannelse kun kan få VEU-godtgørelse m.v., hvis de ikke har anvendt deres videregående uddannelse de seneste fem år. Dette gælder også for certifikatuddannelser.